INT sprint 2016-8

Mål for sprinten: Hendingsdreven AD-integrasjon i pilot-prod for aktivering og deaktivering!

Dette er andre av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Sprint backlog

Estimert utviklingshastighet (velocity): 36.5

Tidsplan

  • Dagleg scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Torsdag 9. juni, kl 10:15, Danskebåten

Teamet

Person # dager % scrum scrum-dager  
Hans Kristian Fjeld PO 0 0  
Fredrik Larsen 11 100% 11  
Jo Sama 14 100% 14  
Roberth Bauck Hamar  13 100 % 13  
Jonas Braathen 13 100% 13  
Joakim Hovlandsvåg 0 0 0  
Kjevik, Torkild Gundersen 2 100% 2  
Simeon Simeonov 12 100 % 12  
Raymond Qian 0 0 0  
Mathias Meisfjordskar 0 0 0 Jobber kun med SAP-stories, så tal på scrum-dagar er tatt ut av teamet sin total
Tobias Langhoff 3 20% 3  
Sten Solli 6 50% 6  

I tillegg har vi i IA-sprintane med nokre observatørar:

  • Gyrd Thane Lange
  • Gorm Paulsen
  • Tonje Engedal
  • Einar Jerpseth

Fokusfaktor

50 %

Emneord: sapuio, cerebrum, int, digeks, scrum, active directory, mq, sprint, intark, integrasjon
Publisert 30. apr. 2016 20:55 - Sist endret 26. sep. 2017 11:44