Tilbakeblikk

Sist endret 9. juni 2016 13:11 av Jo Sama

Ei liste over tema og innspel som vi tek opp under neste Sprint Retrospective!

(Dette er eit substitutt for gule lappar under Lean Coffee, inspirert av WAPP sin introduksjon av deira Scrumban-metodikk.)

Sist endret 30. juni 2016 12:15 av Jo Sama

Ei liste over tema og innspel som vi tek opp under neste Sprint Retrospective!

(Dette er eit substitutt for gule lappar under Lean Coffee, inspirert av WAPP sin introduksjon av deira Scrumban-metodikk.)

Sist endret 11. aug. 2016 19:46 av Joakim Hovlandsvåg

Ei liste over tema og innspel som vi tek opp under neste Sprint Retrospective!

(Dette er eit substitutt for gule lappar under Lean Coffee, inspirert av WAPP sin introduksjon av deira Scrumban-metodikk.)

Sist endret 8. sep. 2016 14:25 av Joakim Hovlandsvåg
Sist endret 18. mai 2016 19:11 av Joakim Hovlandsvåg
Sist endret 26. sep. 2017 11:44 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på annet løpet i 2016, der målet var: «Automatisert testing for Cerebrum»

Sist endret 26. sep. 2017 11:45 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det femte løpet i 2016, der temaet var DevOps.

Sist endret 26. sep. 2017 11:44 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det første løpet i 2016, der målet var: «REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen»

Sist endret 26. sep. 2017 11:48 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-10, med fokus på UH-Cerebrum.

Sist endret 26. sep. 2017 11:48 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-11.

Sist endret 26. sep. 2017 11:49 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-12.

Sist endret 26. sep. 2017 11:49 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-13.

Sist endret 26. sep. 2017 11:50 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-14.

Sist endret 26. sep. 2017 11:50 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-15.

Sist endret 26. sep. 2017 11:51 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på sprint 2016-16. Sjå også forrige Sprint Retrospective.

Obs: Ingen laptop på dette møtet!

Sist endret 26. sep. 2017 11:46 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det sjette løpet i 2016, som var ein oppsamlingssprint med saker som har måtte bli forskjøve, og meir tidskritiske saker.

Sist endret 26. sep. 2017 11:46 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det sjuande løpet i 2016, der målet var å få MQ og API Manager ut i pilot. Sprinten var noko annleis, sidan den var ein del av prosjektet UiO integrasjonsarkitektur.

Sist endret 26. sep. 2017 11:47 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det åttande løpet i 2016, der målet var å få Hendingsdreven AD-integrasjon for aktivering og deaktivering ut i pilot-prod. Sprinten var ein del av prosjektet UiO integrasjonsarkitektur.

Sist endret 26. sep. 2017 11:47 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det niande løpet i 2016, der målet var å få Hendingsdreven AD-integrasjon for aktivering og deaktivering ut i pilot-prod. Sprinten var ein del av prosjektet UiO integrasjonsarkitektur.

Sist endret 26. sep. 2017 11:45 av lenkeretter@localhost

Tilbakeblikk på det tredje løpet i 2016, der målet var: «Automatisert testing for Cerebrum»