Innspel til kaffepraten for sprint INT 2016-10

Ei liste over tema og innspel som vi tek opp under neste Sprint Retrospective!

(Dette er eit substitutt for gule lappar under Lean Coffee, inspirert av WAPP sin introduksjon av deira Scrumban-metodikk.)

Ønsker til diskusjon:

Publisert 11. aug. 2016 19:46 - Sist endret 11. aug. 2016 19:46