Tilbakeblikk på første løp i 2016

Tilbakeblikk på det første løpet i 2016, der målet var: «REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen»

Oppsumering av forrige løps fokusområder

 1. Å lage KPI for oss sjølve - vite objektivt om vi forbedrer oss (5)
 2. Meir tid til å fikse mindre saker med ein gang, og ikkje måtte vente fire sprinter fram i tid for småsaker. Raskare leveranser = fornøyde kunder (4)
 3. Optimalisere testmiljøer! Ikke 5 timer på å sette opp Brukerinfo. Lokale testmiljø (3)

Vi har ikke fått invistert tid av betydning på sakene.

Oppsummering av løpet (runde rundt bordet)

- Brukerhistorien om staging-miljø til Den Digitale Eksamensløsningen var uløselig, med tanke på testkriterium, da den forutsatte at Cerebrum har et staging-miljø. Med andre ord: fokuser på testkriterium!
- LISP gøy!
- Fått kompetansedelt på personreg. Bra!
- Ganske greit å rulle ut selv. Forutsatt at ingen kode blokkerer.
- Ny rekord i antall spørsmål til Robert. Dette er bra, da det medfører kompetansehevning på Den Digitale Eksamensløsningen, blandt de andre i laget.
- Vi ble ikke helt ferdig med løpet. En god del sykdomsfravær.

Mager Kaffe (Lean Coffe)

 • Ferdighetskriterium og inkludere utrulling i estimat (6 stemmer)
  Kriteriumet for når en enhet arbeid er ferdig er litt uklart
  Aksjonspunkter:
  - Revidere utrullingsprosedyre og regler (Ansvar: Venter med)
  - Estimere utrullinger inn i saker (Ansvar: SCRUM-mester maser om at det må bakes inn, på løpsplanlegging)
 • Staging vs. DevOps (5 stemmer)
  Aksjonspunkter:
  - Vi bruker stagingmiljø når vi trenger det (Ansvar: Ikke konkret tiltakt)
  - Forbedre utrullingsprosessen til både produksjon og staging (Ansvar: Fredrik lager brukerhistorier til DevOps løp)
 • Overvåkning av tjenester (2 stemmer)
  Ønskelig å vite mer om Zabbix.
  Aksjonspunkter:
  - Få Vev til å snekkerbode med oss (Ansvar: SCRUM-mester)
 • Teit med maskinoversikt? (2 stemmer)
  Nei.
  Aksjonspunkter:
  - Lages på labdag (Ansvar: Fredrik)
 • Hard prioritering av saker som vi ikke får ut i produksjon i løpet av et løp (1 stemmer)
  Noen saker får vi ikke ut i produksjon, selv om det går flere sprinter etter at de er ferdig utviklet.
  Aksjonspunkter:
  - Ta eierskap om det faktiske problemet. Sørg for at ting blir ferdig! (Ansvar: SCRUM-laget)
  - Rapportere tilstander som blokkerer utrulling til SCRUM-mester, for intervensjon (Ansvar: SCRUM-laget)
 • Dragningsforespørsel og kvalitetskontroll (1 stemmer)
  Tar ofte tid å få utført.
  Aksjonspunkter:
  - Mase på å få folk til å utføre kontroll av dragningsforespørsler (Ansvar: SCRUM-mester)
  - Snakke med Julian om E-brev fra Jira og Stash kan bli mer leselig (Ansvar: Jonas)
 • Neste steg for KPI (1 stemmer)
  Aksjonspunkter:
  - Holde statistikk over hvor mye som blir ferdig i løp (Ansvar: SCRUM-mester)
  - Presentasjon av KPI som fast punkt på tilbakeblikk (Ansvar: SCRUM-mester)
 • Standard for dokumentasjonsstrenger (0 stemmer)
  Aksjonspunkter:
  - Skrive oppskrift på hvordan man skriver dokumentasjonsstrenger (Ansvar: Robert)
 • Fullføre løp (0 stemmer)
  Aksjonspunkter:
  - Ikke være for optimistiske på planlegging (Ansvar: SCRUM-laget)
  - Jobbe hardere, smartere og mer (Ansvar: SCRUM-laget)
  - Skaderedusere på slutten av løpet. Hvis mange saker ikek blir ferdige, konsentrer innsats på et knippe av dem (Ansvar: SCRUM-mester og SCRUM-laget)
  - Ikke låsende testkriterium (Ansvar: SCRUM-mester og SCRUM-laget)

Fokusområder til neste sprint

 • Ferdighetskriterium og inkludere utrulling i estimat (6 stemmer)
  Kriteriumet for når en enhet arbeid er ferdig er litt uklart
  Aksjonspunkter:
  - Revidere utrullingsprosedyre og regler (Ansvar: Venter med)
  - Estimere utrullinger inn i saker (Ansvar: SCRUM-mester maser om at det må bakes inn, på løpsplanlegging)
 • Staging vs. DevOps (5 stemmer)
  Aksjonspunkter:
  - Vi bruker stagingmiljø når vi trenger det (Ansvar: Ikke konkret tiltakt)
  - Forbedre utrullingsprosessen til både produksjon og staging (Ansvar: Fredrik lager brukerhistorier til DevOps løp)
 • Overvåkning av tjenester (2 stemmer)
  Ønskelig å vite mer om Zabbix.
  Aksjonspunkter:
  - Få Vev til å snekkerbode med oss (Ansvar: SCRUM-mester)

Annet

 • Simeon har meldt seg frivillig til å være ukevakt for Cerebrum-drift, i uke 6
 • Tre utviklere (Jonas, Simeon og Jo) har per dags dato rullet ut Cerebrum ved ulike anledninger (DevOps)
 • Jo har hatt en ukevakt for Cerebrum-drift, under løpet. Fått nytt perspektiv på livet og produktet Cerebrum.
Publisert 22. jan. 2016 14:42 - Sist endret 26. sep. 2017 11:44