Tilbakeblikk på tredje løp i 2016

Tilbakeblikk på det tredje løpet i 2016, der målet var: «Automatisert testing for Cerebrum»

Oppsumering av forrige løps fokusområder

 • Bruk av overtid (7 stemmer)
  • Vi har benyttet overtid
 • Hospiterende utviklere (6 stemmer)
  • Hans håndterer
 • Historier om teknisk gjeld (4 stemmer)
  • Arbeidet med historiene er påbegynt

Oppsummering av løpet (runde rundt bordet)

 • Synd vi ikke fikk dekket løpets målsetning
 • Mange av oppgavene som skulle gjøres var store, og følgelig vanskelige å hoppe på
 • Historiene beskriver hva man vil ha som endeprodukt, men reflekterer ikke enheter med arbeid. Historiene har en stor kontaktflate mot hverandre, og er til dels overlappende. Vanskelig å håndtere siden enkeltpersoner må begynne på flere ting samtidig.
 • Det eneste vi greide å skille i historiene, var framside- og bakside-utvikling.
 • Bra å ha en viss mengde historier som ikke omhandler det samme. Av og til kan kun et gitt antall personer arbeide på et emne.
 • Noen av E-valg historiene var grovt underestimert.
  • Ukjent språk.
  • Ukjent teknologi.
  • RUNE-kode™.

Mager Kaffe (Lean Coffe)

 • E-valg i nytt & fornuftig språk og/eller rammeverk
  • Produktet utgjør i dag en stor teknologisk forskjell fra de andre produktene vi har.
  • Det trengs en Stor oppryddning i kode og datamodell.
  • Å bruke en søttet versjon av Struts-rammeverket (eller et annet rammeverk), medfører en nesten total omskrivning
  • Til Skyen! Det er ønskelig å gjøre E-valg løsningen distribuerbar, med tanke på last og oppetid.
 • Oppstandelse 0945
  • Hans er ofte i møte klokka 1000. Følgelig kan ikke Hans være med på oppstandelse klokka 1000. Dette er mindre fortrinnsmessig.

Fokusområder til neste sprint

 • E-valg i nytt & fornuftig språk og/eller rammeverk
  • Robert & Torkild lager et knippe brukerhistorier
 • Oppstandelse 0945
  • Vi flytter oppstandelse til 0945 slik at Hans kan være med før møter som begynner 1000!
Publisert 9. mars 2016 09:25 - Sist endret 26. sep. 2017 11:45