Tilbakeblikk på INT sprint 2016-6

Tilbakeblikk på det sjette løpet i 2016, som var ein oppsamlingssprint med saker som har måtte bli forskjøve, og meir tidskritiske saker.

Runde rundt bordet

 • Tok lang tid å teste, så fekk gjort mindre enn venta.
 • bofhd-greiene var nok litt underestimert. bofhd er spagetti-kode, og påvirker alle, så må sende e-post og teste alt, overalt. Var kanskje ikkje tatt høgde for i estimatet
 • Litt underestimert. Visste ikkje at det fantes gamle mailtargets i databasen som også måtte ryddast opp i.
 • Ukevakta var ein del backlog på
 • Brukte litt ekstra tid på opprydding
 • Traff på studentparlamentsvalget til sør-aust-noreg, som tok tid
 • Brukaravviklingssaka var litt for dårleg formulert. Brukte tid på å finne ut kva som eigentleg var behovet.
 • To-vekers-sprint var litt lite, virker det som.
 • Ukevakt:
  • Fredrik måtte ta ein god del backlog, spesielt rundt weblogin.
  • Ukevakta må ikkje gjere alt, men har ansvar for at sakene vert fulgd opp. Blir det for mykje for ukevakta, må ein ta det opp med andre, enten i teamet, Hans Kristian eller Mathias.
  • Er greit å svare at "dette vil ta tid", og så diskutere det med fleire i teamet når saka virker komplisert for ukevakta
  • Digeks: Kva gjer vi med situasjonar? Om ukevakta ikkje har kompetanse på det som er problemet, tek du det opp med den som har kompetansen. Kan ringe om det skjer i normal arbeidstid (10-17).
  • Kompetansen er ei utfordring. No er det Robert som har kompetansen, så andre ukevakter delegerer det meste til Robert.
   • Folk ønsker meir saker med kompetansedeling.
   • Forslag: Når det kjem inn saker rundt digeks, bør andre sjå på når Robert fikser.
   • Action Item: Ukevakta er ansvarleg for at andre også er med på å sjå på saker når Robert må fikse digeks-problem
  • Ukevakta bør ikkje berre delegere utan å ha prøvd litt først. Formålet med ukevakta er jo å avlaste teamet.

Frå forrige sprint

 • Den som kjem seinast til Daily Scrum har dagens ukevakt
  • Generelt positiv til dette. Fortsetter med ordninga.
 • SM maser på stories med eksterne avhengigheter
  • Tek med til neste sprint
 • SM spør teamet om hindringer som kan takast
  • Tek med til neste sprint
 • Ukevakta skal sørge for at manglande dokumentasjon kjem på plass. Enten ved å lage brukerhistorier eller mas på dei som kan dokumentere det.
  • Ukevaktene følte ikkje at det mangla dokumentasjon for det som dukka opp. Det var i alle fall ikkje problemet, jf. tidlegare sak.
  • Behovet kjem over tid, når det dukker opp nye saker
  • Er vanskeleg å finne fram til dokumentasjonen på nettsidene.
  • Kom ikkje fram til noko konklusjon. Lager story på det, og diskuterer i eit seinare møte. Kanskje laga ei arbeidsgruppe som ser på best-practice, og korleis vi først bør dokumentere, før vi begynner med ny mal.

Mager Kaffe (Lean Coffe)

 • Ikkje tid

Fokusområder til neste sprint

 • Ukevakta er ansvarleg for at andre også er med på å sjå på saker når Robert må fikse digeks-problem
 • SM maser på stories med eksterne avhengigheter
 • SM spør teamet om hindringer som kan takast
Publisert 23. apr. 2016 13:54 - Sist endret 26. sep. 2017 11:46