Tilbakeblikk på INT sprint 2016-7

Tilbakeblikk på det sjuande løpet i 2016, der målet var å få MQ og API Manager ut i pilot. Sprinten var noko annleis, sidan den var ein del av prosjektet UiO integrasjonsarkitektur.

Fokusområder frå retrospectiven

 1. SM ordstyrer strengt tekniske diskusjonar på Sprint Planning. Dette for å unngå å bruke for lang tid på planlegginga og estimeringa av stories, så det vert tid til å dele opp i subtasks etterpå.
 2. SM flytter møter til større møterom, med bedre luft!
 3. SM markerer ein story per sprint for at skal utførast med parprogrammering (eller pardrifting). Dette for å tvinge oss sjølv til å teste det ut.
 4. Ukevakta er ansvarleg for at andre også er med på å sjå på saker når Robert må fikse digeks-problem
 5. Team + SM forbereder Sprint Review bedre på førehand.
 6. SM les opp alle stories på Sprint Review.
 7. SM set opp timeboxing pr story til Review.
 8. Jonas spør om Done på Sprint Planning, for å sikre oss at vi har riktige kriterier, spesielt for saker som må unntakast frå dei vanlege Done-kritieria.
 9. SM skyver Sprint Review 15-30 minuttar, så vi får tid til å forberede oss. Dette fordi Danskebåten er opptatt rett før vi starter.
 10. PO vurderer interessentmøter på Sprint Planning.

Tilstades

 • hanskfje
 • tvl
 • fhl
 • sgs
 • jbr
 • jsama
 • hamar
 • raymonm
 • tgk
 • sis (første halvdel)
 • jokim (ref)

  Sak 1: Oppsummering

  SM tek ei kort oppsummering av sprinten og måla frå forrige runde. Vi tek deretter ein runde rundt bordet, der alle kjem med sine innspel til sprinten. Diskuterer det vi kjem over, og lager action items for neste sprint.

  Frå forrige sprint:

  • Ukevakta er ansvarleg for at andre også er med på å sjå på saker når Robert må fikse digeks-problem
   • Lite Digeksd-saker, og den eine måtte takast utanfor normal arbeidstid. Tek denne difor med til neste sprint.
  • SM maser på stories med eksterne avhengigheter
   • Folk høyrde maset, så var ok
  • SM spør teamet om hindringer som kan takast
   • Virka som det funka ok.

  Runde rundt bordet:

  • Korleis får vi tvl meir med i sprinten? Var kanskje ikkje nokre konkrete stories for han, men ønsker å diskutere det.
  • Korleis får vi involvert fleire når vi har veivalg, utredningar, besluttingar?
  • Var store oppgaver, var ein annleis sprint.
   • Usikker på korleis blande seg i andre sine stories, uten å plage folk.
   • Føltes som ein sat aleine lenge, utan at andre var involverte ellers såg det før ferdig.
   • Store oppgaver, som var avhengige av kvarandre. Det meste hang saman.
   • Samtidig er dette ein god trening i samarbeid. Teamet blir meir tvungen til å samarbeide på samme story.
  • Mykje snakking på Sprint Review. Kunne vi fått den meir produktiv? Hatt litt opplæring på førehand? Youtube-video?
   • Utanforståande meiner at vi ikkje har funne formen på demo heilt endå.
   • Det er positivt med mykje prat på Review, då får vi ein dialog. Samtidig er det ein balanse i kva som er relevant å ta opp på Review.
  • Mykje nytt i denne sprinten. Spesielt for eksterne som vart med i sprinten no i IA-sprintane.
  • Vi var tidleg ute og tydeleg på eksterne avhengigheter.
  • Klarde nesten alle stories. So close!
  • Tilbakemeldingar frå observatørar:
   • Vi har mykje dei samme utfordringar som andre teams.
   • Ønskeleg at vi er kjappare ute med API og bestemmelsar, så dei får tid til å sjå på desse.
   • Det er ønskeleg å gjere API tilgjengeleg så tidleg som mulig!

  Sak 2: Sjøstjerne

  Vi prøver ein anna teknikk i denne retrospectiven. Joakim introduserer (referanse).

  https://lmsgoncalves.files.wordpress.com/2013/08/star-fish-retrospective.png

  Stop:

  • (ingen)

  Less:

  • Kortere og strammere Sprint Review
  • Folk på besøk

  Keep:

  • SM aktiv håndtering av hindringer
  • Done = prodsatt

  More:

  • Involvere Tobias - er med 20% i sprinten, korleis kan vi involvere han?
  • Diskusjonsmøter med interessentgruppe
  • Parprogrammering
  • Bryte ned store stories
  • Automatisering av prodsettinger

  Start:

  • Sette opp alle maskiner/tjenester mens Tobias ser på
  • Åpen (halv)time, for å ta opp utredninger, diskutere bestemmelse og vise fram alt som er relevant at andre ser på, også andre i teamet
  • Mocking dummy-data

  Endre opp med Action Items, i prioritert rekkefølge:

  1. SM ordstyrer strengt tekniske diskusjonar på Sprint Planning. Dette for å unngå å bruke for lang tid på planlegginga og estimeringa av stories, så det vert tid til å dele opp i subtasks etterpå. (6p)
  2. SM flytter møter til større møterom, med bedre luft! (5p)
  3. SM markerer ein story per sprint for at skal utførast med parprogrammering (eller pardrifting). Dette for å tvinge oss sjølv til å teste det ut. (3p)
  4. Team + SM forbereder Sprint Review bedre på førehand. (3p)
  5. SM les opp alle stories på Sprint Review (2p)
  6. SM set opp timeboxing pr story til Review (1p)
  7. Jonas spør om Done på Sprint Planning, for å sikre oss at vi har riktige kriterier, spesielt for saker som må unntakast frå dei vanlege Done-kritieria. (0p)
  8. SM skyver Sprint Review 15-30w minuttar, så vi får tid til å forberede oss. Dette fordi Danskebåten er opptatt rett før vi starter. (0p)
  9. PO vurderer interessentmøter på Sprint Planning. (0p)

   

   

  Publisert 2. mai 2016 18:29 - Sist endret 26. sep. 2017 11:46