Tilbakeblikk på INT sprint 2016-9

Tilbakeblikk på det niande løpet i 2016, der målet var å få Hendingsdreven AD-integrasjon for aktivering og deaktivering ut i pilot-prod. Sprinten var ein del av prosjektet UiO integrasjonsarkitektur.

Fokusområder frå retrospectiven

 • SM tek med sjekklistene til neste planleggingsmøta, og presser på for å holde gjennomgang av brukerhistoriene kort, så det vert mange timar til å subtaske.
 • SM printer ut sjekklistene, og deler ut på starten av planleggingsmøtet.
 • SM markerer brukarhistorie for parprogrammering, berre for å komme i gang med det. Håpet er at det går seg til etterkvart.
 • SM blir hissig når saker stopper opp. Ser på saker som står lengre på In Progress enn estimert.
 • SM blir hissig når saker har stått over ein dag på QA.
 • SM set av tid rett etter Daily Scrum av og til for å diskutere kva vi skal gjere for å få prioriterte saker gjennom.
 • SM bruker lenger tid på å oppsummere brukerhistoriene i Sprint Review. Bruker nokre minuttar på dette, for å gje ein god intro og gjere demo litt meir profesjonell.
 • SM kaller inn til halvtime med forberedande møte før Sprint Review. Frå 09:30 til 10:00 for planlegging. Dei som kjem for seint ringast, og sistkomande vert dagvakt for labdag.

Tilstades

 • hanskfje
 • tvl
 • fhl
 • sgs
 • jbr
 • jsama
 • hamar
 • raymonm
 • tgk
 • sis
 • jokim

  Sak 1: Oppsummering

  SM tek ei kort oppsummering av sprinten og måla frå forrige runde. Vi tek deretter ein runde rundt bordet, der alle kjem med sine innspel til sprinten. Diskuterer det vi kjem over, og lager action items for neste sprint.

  Frå forrige sprint:

  • Sjekkeliste for subtasking
  • Sjekkliste for gjennomgang av brukerhistorier på planleggingsmøte
  • SM markerer ein story per sprint for at skal utførast med parprogrammering (eller pardrifting). Dette for å tvinge oss sjølv til å teste det ut.

  Sjekklistene fungerte ikkje heilt som tenkt. Brukte for lang tid på planleggingsmøtet, så vi nådde framleis ikkje å subtaske. Ønskeleg å bruke kortare tid på brukarhistoriene, no bruker vi for lang tid, utan at vi får så mykje meir ut av det. Tek dei med til neste sprint og prøver på nytt.

  • SM tek med sjekklistene til neste planleggingsmøta, og presser på for å holde kortare møtet.
  • SM printer ut sjekklistene, og deler ut på starten av planleggingsmøtet.

  Parprogrammeringa vart markert, men fungerte ikkje optimalt i løpet av sprinten. Satte vi det på feil saker? Virker som det var riktig, men vanskeleg å jobbe på andre saker når ein har ei anna sak. Er likevel positivt med at vi har mykje kommunikasjon og diskusjonar. Brukte meir tid på diskusjon i denne sprinten, spesielt rundt AD, og passord, som er bra.

  • SM markerer brukarhistorie for parprogrammering, berre for å komme i gang med det. Håpet er at det går seg til etterkvart.

  Burndown chart ser veldig flat ut - dette er typisk sprintar som har store stories. Ser på om burndown chart kunne sett på subtasks sine story points når vi har fått til subtaskinga bedre.

  Ønskeleg å sette ein strategi for korleis gå gjennom flest mulige saker i løpet av sprinten. Så vi ikkje ender opp med mange som er 90% ferdig.

  • SM blir hissig når saker stopper opp. Ser på saker som står lengre på In Progress enn estimert.
  • SM blir hissig når saker har stått over ein dag på QA.
  • SM set av tid rett etter Daily Scrum av og til for å diskutere kva vi skal gjere for å få prioriterte saker gjennom.

  Kultur for å diskutere nye løysingsforslag, før ein implementerer. Fredrik legg til dette i sjekklista.

  Hans Kristian ønsker å bruke 5 første minutta av Sprint Review til å introdusere mål og visjon for sprinten.

  • SM bruker lenger tid på å oppsummere brukerhistoriene i Sprint Review. Bruker nokre minuttar på dette, for å gje ein god intro og gjere demo litt meir profesjonell.
  • SM kaller inn til halvtime med forberedande møte. Frå 09:30 til 10:00 for planlegging. Dei som kjem for seint ringast, og sistkomande vert dagvakt for labdag.

  Sak 2: Lean Coffee?

  Vi går gjennom og diskuterer innspel til kaffepraten.

  Nådde ikkje dette, mykje vart dekka i forrige sak.

  Publisert 14. juni 2016 19:22 - Sist endret 26. sep. 2017 11:47