Tilbakeblikk på INT sprint 2016-12

Tilbakeblikk på sprint 2016-12.

Fokusområder frå retrospectiven

<ingen konkretiserte, nådde ikkje>

Tilstades

 • hanskfje
 • tvl
 • fhl
 • sgs
 • jbr
 • jsama
 • hamar
 • raymonm
 • tgk
 • sis
 • jokim

  Sak 1: Oppsummering

  SM tek ei kort oppsummering av sprinten og måla frå forrige runde. Vi tek deretter ein runde rundt bordet, der alle kjem med sine innspel til sprinten. Diskuterer det vi kjem over, og lager action items for neste sprint.

  • Funka passe bra, men drift burde hatt bedre brukarhistorier. Nokre var i houvdsak berre epostar og avtale med andre, og ikkje så mykje "arbeid" anna enn koordinering.
  • Drift burde kanskje føre opp Unplanned
  • Pull Request gjekk greit.
  • Gjentakande problem i å fullføre sprintar.
  • Ang. Cerebrum drift må vi ha ein dialog på korleis vi samarbeider. Vi må finne på noko, for tilpassingar. Vi forplikter oss til å ta dei sakene som vi tek med i sprinten.
  • Forslag om å lukke laptoper på møta, er litt vanskeleg å få engasjement. Legitime årsaker gir unntak, til dømes ukevakt for drift.
  • Sliter med avhengigheter.

  Sak 2: Gjennomgang av brukarhistorier

  Vi går gjennom kvar brukarhistorie i sprinten, og ser på årsaker til avvik, for å få eit samla bilde over kva som er årsaken til at vi ikkje fullførde heile sprinten.

  Gjennomgang

  https://lh3.googleusercontent.com/f93nefT25nF0ouAHWecLp1ndflMSv3f2naT5DcywJmkplVxlLduW-VedjorljIj5OWfqr_59P8raPYaqeIeRAnxIlWo_H5w_Dgh_6DCbdA3g-05WhQcs3stiy0DbEUq7p2eM4D51pE3qgBbjVG1tsraFsot-WpVd3cy27t0jElCfhtwIoip23JN2a3y-XL9lJtb8qsH2DQIrDhLnKswLkuDxKyGlnNdqG-cYOoDlMx1lRnLJXNn45SVTf9AevxiW8t71gPhlvljnVsvV1i5QXIACwiWevWv12fmLZbArIrBtHE2xzxweRMddx_NynKvSR-ag-NdHmQikVsO_cMCLjsX6nJEAgoqTUbXlMd6jmfJ0L4jeymnWOEiXrV9etNsUVn2KI4__ytIlMV2-5qtHvI7tT1hI95f8Y-NCi-AoFvv27ZKjF5Ek3VGu_J6akZwZp3rjbsfk9p5Gf2uWmYOfXbK1kFjjAMJaYHPlZ7BXNh_Um58-Mm5wK5tSb5TXIATSwP9SfQ-T4z4NHelCReZoqbXPdt-wCKIHMYNoF6DNLHo-DMO8kJga8iaQULjXRIr8JF_s4vm2oD26WhZt7bAvwXwLMAphHdG254qS9Dg8EMKIe5pO1A=w558-h991-no

  Identifisering

  Etter gjennomgang og oppsamling av årsaker står vi att med dei største årsakene:

  • Eksterne avhengigheter
  • Teknisk gjeld
  • Uidentifisert teknisk gjeld
  • Manglar i/tungvindte verktøy for testmiljø, deployering og mocking
  • Manglande pre-planning

  Action Items

  Basert på kva vi identifiserte, kom vi fram til oppfølgingane:

  • Brukervennlig testoppsett (effektivt) (10 poeng)
  • Fokus på å fullføre saker (7 poeng)
  • Alle i teamet bør forstå oppgaven som estimeres (7 poeng)
  • Forberede/sette seg meir inn i story (6 poeng)
  • SM varsler til PO om auke i story points (3 poeng)
  • tgk lager brukerhistorier for brukerinfo-oppsett (deploy og test) (0 poeng)
  • Meir pre-planning (0 poeng)

  Vi nådde ikkje å sette folk på sakene, som gjer det verre å følge opp. Om vi skal gjere denne øvinga på nytt må vi berekne mykje meir tid!

  Publisert 27. juni 2016 11:25 - Sist endret 26. sep. 2017 11:49