Tilbakeblikk på INT sprint 2016-12

Tilbakeblikk på sprint 2016-13.

Fokusområder frå retrospectiven

 

Tilstades

 • hanskfje
 • tvl
 • fhl
 • sgs
 • jbr
 • jsama
 • hamar
 • raymonm
 • tgk
 • sis
 • jokim

  Sak 1: Oppsummering

  SM tek ei kort oppsummering av sprinten og måla frå forrige runde. Vi tek deretter ein runde rundt bordet, der alle kjem med sine innspel til sprinten. Diskuterer det vi kjem over, og lager action items for neste sprint.

  Frå forrige sprint:

  • TODO

  Runde rundt bordet:

  • ...

  Sak 2: Lean Coffee

  • ...
  Publisert 1. sep. 2016 19:23 - Sist endret 26. sep. 2017 11:49