Tilbakeblikk på INT sprint 2016-14

Tilbakeblikk på sprint 2016-14.

Fokusområder frå retrospectiven

 • Folk informerer PO straks ein får inn unplanned
 • SM ser over stories og framhever eksterne avhengigheter
 • PO snakker med valgsekretariatet om behovet for Robert
 • SM ber PO om prioritet av brukarhistorier for prodsettingsverktøy for Brukerinfo. Tech stories ligg allereie i Jira.

Tilstades

 • hanskfje
 • tvl
 • fhl
 • sgs
 • jbr
 • jsama
 • hamar
 • raymonm
 • tgk
 • jokim
 • kvaade
 • estephaz

  Sak 1: Status endring i metodikk [informasjon]

  SM oppsummerer dialog med PO:

  • Gjer Sprint Review og Review kortare - ein time.
  • Gjer Sprint Planning kortare - maks fire timar.
  • Mindre fokus på å ikkje rekke sprinten
  • Prøver dette nokre sprintar.

  Spørsmål?

  Høyrast greit ut for folk.

  Kommentar om at KIA tek si eiga Sprint Planning. Tek det i Sak 3.

  Sak 2: Oppsummering

  Runde rundt bordet, der folk kjem med sine innspel til sprinten. Diskuterer det vi kjem over, og lager action items for neste sprint.

  Kva ønsker vi å fortsette med?

  • KIA si involvering fungerte greit, men jobba veldig uavhengig av INT. Kunne i teorien jobba utanfor INT. Forslag om at KIA jobber i parallell, men heilt uavhengig av INT sin sprint.
  • Hadde trøbbel med nokre eksterne avhengigheter:
   • Fungerte bedre å prate med folk, enn å sende e-post.
   • Vanskeleg å følge opp med www-drift før ein har klart bilde av prodmiljøet og kva ein konkret treng.
  • Noko unplanned gjekk over to timar utan at PO vart informart. PO treng å bli informert med ein gang det dukker opp noko unplanned over to timar, for å kunne vurdere kva som skal gjerast med det.

  Sak 3: Involvere KIA?

  Korleis ønsker vi å involvere KIA i INT sine sprintar?

  • Er alltids kjekt og hyggelig å ha drift i nærleiken. Einstemmig om dette.
  • Full enighet om at KIA er med på Daily Scrum og Sprint Review
  • Fornuftig at KIA har eigen Sprint Planning, men er nokre ulemper. Bør delta når det dukker opp stories som involverer både drift og utvikling.
  • Felles board: KIA usikker på Kanban eller Sprint board, så usikker på om dei skal involverast i INT sitt sprint-board eller ikkje. Må sjå på dette. Begge delar kan funke.

  Sak 4: Hindringar

  Vi lister opp alt vi ser av hindringar. Heng alt av lappar på veggen. Tek eit kjapt estimat på kvar hindring.

  Hindringar:

  • Vente på ADS: xxx
  • Vente på SAP-drift: xx
  • Manglande driftsverktøy (redis, docker): x
  • Kompetanse, nye verktøy: x

  (1 kryss = lita hindring, 2 kryss = middels hindring, 3 kryss = stor hindring)

  Støy (arbeid som er utanfor sprinten):

  • Ørtipørti valg: 8 dagar (80% av Robert si tid!)
  • Sjukdom/fråvær: 6 dagar
  • Prosjekt eValg: 5 dagar
  • Prodsetting av brukerinfo og CWEB: 3 dagar
  • Prodsetting av ny funksjonalitet: 2 dagar
  • Ukevakt: 2 dagar
  • Trøbbel med oppsett av maskiner frå virtprov: 1 dag
  • Driftsoppgaver SAP: 1 dag

  Endte opp med tiltak:

  • PO snakker med valgsekretariatet om behovet for Robert
  • SM ber PO om prioritet av brukarhistorier for prodsettingsverktøy for Brukerinfo. Tech stories ligg allereie i Jira.

  Eventuelt

  Publisert 8. nov. 2016 14:08 - Sist endret 26. sep. 2017 11:50