Tilbakeblikk på INT sprint 2016-15

Tilbakeblikk på sprint 2016-15.

Fokusområder frå retrospectiven

 • Neste retrospective utan laptop!
 • Nest sprint med virtuell standup
 • SM ser på tiltak for å forbedre standup

Tilstades

 • hanskfje
 • tvl
 • fhl
 • sgs
 • jbr
 • jsama
 • hamar
 • raymonm
 • tgk
 • jokim
 • kvaade
 • estephaz

  Køyrde agenda som Lean Coffee Retrospective.

  Sak 1: Bedre standup (6 stemmer)

  Det vart foreslått å prøve ut virtuell standup i neste sprint frå forrige tenestegruppemøte til Cerebrum. Ønsker å diskutere dette.

  Diskuterte, vart til slutt enige om å prøve ut virtuell standup i neste sprint. Stor uenighet om formålet med dette tiltaket, og om det er riktig veg å gå. Avstemming gav akkurat 50% ja.

  Er enighet om at vår standup ikkje funker, slik den er no. Vart enige om at SM ser på muligheter og tiltak for å forbedre vår vanlege standup.

  Køyrereglar for virtuell standup i neste sprint:

  • Jo oppretter eit XMPP-rom eller ein annan passande mediakanal for standup
  • Før ein går for dagen må du skrive inn kva du har gjort, skal gjere, og evt. hindringar.
  • Alle må sjå over kanalen når ein starter på jobb neste dag

  Prøver det ut, og evaluerer i neste retrospective.

  Sak 2: Involvere lean (4 stemmer)

  Det er ønskeleg å følge Lean-tankegangen, men det krever involvering av resten av teamet og ikkje berre PO. Korleis kan vi komme oss dit?

  Diskuterte litt forskjellig. Er vanskeleg.

  Laptop på retrospective-møtet kan ta vekk fokuset til folk, så foreslår å køyre neste retrospective-møte utan dette. Ingen store protester, så gjer det i neste møte.

  Andre saker

  Vi nådde ikkje å diskutere:

  • Arbeidsgrupper (4 stemmer) - korleis handterer vi dei ulike arbeidsgruppene som er blitt oppretta siste tida?
  • eValg-bistand (4 stemmer) - Robert har mykje valg å følge opp, og som tek mykje tid. Kva kan vi gjere med dette?
  • Slutten-på-året-retrospective? (3 stemmer) - Ønsker å diskutere om vi skal gjere noko annleis med årets siste retrospective.
  • Møtekultur (3 stemmer) - Er begynt å skli litt ut på møtekulturen. Kva kan vi gjere annleis?
  • CRBD på Review (2 stemmer) - Drift er ikkje her no. Burde dei vore med?
  Publisert 1. des. 2016 09:33 - Sist endret 26. sep. 2017 11:50