Sprinter 2017

Tentativ plan over hovedaktiviteter i sprintene gjennom året. Med smidig metodikk kan INT stort sett endre alle sprinter som ikke er påbegynt, uten at det betyr noe for vår produktivitet. Imidlertid gir omprioritering dårligere forutsigbarhet for de som venter på en leveranse, og gjøres derfor kun etter grundig vurdering.

Uke Sprint Hovedaktivitet
1 1 Forefallende hastesaker
2
3
4 2 Passordtjenester og eValg 3.0
5
6
7 3 Passordtjenester og eValg 3.0
8
9
10 4 Passordtjenester og eValg 3.0
11
12
13 5 Forefallende hastesaker
14
15
16
17 6 Passordtjenester og eValg 3.0
18
19
20
21 7 eValg 3.0
22
23
24 8 eValg 3.0
25
26
27   Ferie
28   Ferie
29   Ferie
30   Ferie
31 9 eValg 3.0 og BOTT-Cerebrum
32
33
34 10 eValg 3.0 og BOTT-Cerebrum
35
36
37 11 eValg 3.0 og BOTT-Cerebrum
38
39
40 12 UiO Integrasjonsarkitektur: AD Microservice
41
42
43 13 UiO Integrasjonsarkitektur: API Manager
44
45
46 14 UiO Integrasjonsarkitektur: Cerebrum WS
47
48
49 15 Forefallende hastesaker
50
51   Ferie
52   Ferie
Av Hans Kristian Fjeld
Publisert 11. okt. 2016 14:53 - Sist endret 15. nov. 2017 10:32