INT sprint 2017-07

Mål: Få PRE-NVP av eValg kontinuerleg rulla ut!

Metodikk-mål: Ha maks tre ikkje-fullførde stories på slutten av sprinten.

Sprint backlog

Totalt: 32.5 story points

Tidsplan

  • Dagleg scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Fredag 9. juni, kl 09:30-10:30, (Møterom 3212, KNH)

Teamet

Person Dager
Hans Kristian Fjeld PO
Fredrik Larsen 10
Jo Sama 10
Roberth Bauck Hamar  11
Jonas Braathen 11
Joakim Hovlandsvåg 0
Kjevik, Torkild Gundersen 4
Simeon Simeonov 10
Tobias Langhoff 7
Estephan Zouain 8
Kai Vaade 5

Anna som tek tid i sprinten:

Fokusfaktor

45 %

Emneord: evalg, scrum, sprint, int, kia
Publisert 4. mai 2017 14:43 - Sist endret 26. sep. 2017 11:51