INT sprint 2017-11

Mål for sprinten: Få prodsatt og driftsatt RabbitMQ, og få AD microservice til å køyre frå Cerebrum prod, mot eit AD-testmiljø.

Sprint backlog

KIA driftsetter meldingskø

Ny AD microservice

Ymse og feilfiksing

Totalt: 42.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Torsdag 28. september, kl 12:15-13:15, (KNH, 2411 Danskebåten)

Teamet

Person Dager i sprint Utenfor sprint
Hans Kristian Fjeld PO  
Fredrik Larsen 8 -3 BOTT-Cerebrum, -2 API manager
Jo Sama

12

-1 studier
Roberth Bauck Hamar  13  
Jonas Braathen 11 -2 studier
Joakim Hovlandsvåg SM  
Kjevik, Torkild Gundersen 10 80%
Simeon Simeonov 8 -5 ferie
Tobias Langhoff 5 -4 ukevakt, -4 fagforening
Estephan Zouain 10 -3 ukevakt
Kai Vaade 7.5 -5.5 ukevakt
Hallvard Furuseth 7 40% linjeoppgaver
Tarjei Tjønn 1  
Elisabeth Ytterdal 3  

Anna som tek tid i sprinten:

Fokusfaktor

45%

Gir velocity: INT: 28, KIA: 15

Emneord: kia, scrum, int, intark, sprint
Publisert 6. sep. 2017 15:16 - Sist endret 26. sep. 2017 11:51