INT sprint 2017-12

Mål for sprinten: Få ADMS som dekker gamal integrasjon sine behov i Cerebrum-prod mot AD-testmiljø, samt Soft-launche RabbitMQ – få i drift, migrer vekk frå gamal pilot-mq.

Sprint backlog

Driftsetting av RabbitMQ

ADMS

Cerebrum

Ymse

Totalt: 29.0 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Torsdag 19. oktober, kl 12:15-13:15, (KNH, 2411 Danskebåten)

Teamet

Person Dager i sprint Utenfor sprint
Hans Kristian Fjeld 0 PO
Fredrik Larsen 1.5 -1 API-man-prosjektet, -10.5 ferie
Jo Sama 7 -6 ferie
Roberth Bauck Hamar  13  
Jonas Braathen 10 -2 studier, -1 samhandlingsprosjekt
Joakim Hovlandsvåg 0 SM
Kjevik, Torkild Gundersen 11.5 -1.5 ferie
Simeon Simeonov 0 -13 permisjon
Tobias Langhoff 3.5 -12.5 ukevakt og fagforening
Estephan Zouain 2 -11 ukevakt og ferie
Kai Vaade 9 -4 ukevakt
Hallvard Furuseth 8 -5 linjeoppgåver
Tarjei Tjønn 0 PL
Elisabeth Ytterdal 0 PO

Anna som tek tid i sprinten:

  • IntArk-prosjektet: API manager
  • Samhandlingsprosjektet

Fokusfaktor

45%

Gir velocity: INT: 19.5, KIA: 10

Emneord: sprint, int, scrum, kia, intark
Publisert 13. sep. 2017 08:58 - Sist endret 2. okt. 2017 14:46