INT sprint 2018-2

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Sprint backlog

Unicode

Annet

  • INT-168 - Teste Sentry for feilhandtering
  • DDF-196 - Mulig feil ved aksept av kontrakt når en bruker Safari i macOS 10.12
  • CRB-2387 - Felles løsning for logging
  • CRB-2408 - Fjerne data fra FS i Cristin-eksport
  • CRB-1904 - Fjern karantene når en konto reaktiveres
  • CRB-2427 - Velkomst-SMS i stedet for passordbrev for alle

Totalt: 34.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Fredag 19. januar, kl 11:30 - 12:30, (KNH, 2410)

Teamet

Person Dager i løpet
Hans Kristian Fjeld PO
Fredrik Larsen 11.5
Jo Sama 10.5
Roberth Bauck Hamar  12.5
Jonas Braathen 10.5
Kjevik, Torkild Gundersen 10.5
Simeon Simeonov 12.5

Fokusfaktor

50%

Gir hastighet: 34

Emneord: intark, int, sprint, scrum
Publisert 23. jan. 2018 12:54 - Sist endret 23. jan. 2018 12:54