INT sprint 2018-3

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Sprint backlog

Unicode

Totalt: 32.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Fredag 02. marsj, kl 12:00 - 13:00, (KNH, 2410)

Teamet

Person Dager i løpet
Hans Kristian Fjeld PO
Fredrik Larsen 13
Jo Sama 10
Roberth Bauck Hamar  13
Jonas Braathen 11
Kjevik, Torkild Gundersen 8
Simeon Simeonov 10

Fokusfaktor

50%

Gir hastighet: 32.5

Emneord: scrum, sprint, int, intark
Publisert 13. feb. 2018 13:56 - Sist endret 21. feb. 2018 10:07