INT sprint 2018-4

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Sprint backlog

Unicode

Totalt: 32.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Fredag 23. marsj, kl 12:00 - 13:00, (KNH, 2410)

Teamet

Person Dager i løpet
Hans Kristian Fjeld PO
Fredrik Larsen 12
Jo Sama 13
Roberth Bauck Hamar  13
Jonas Braathen 12
Kjevik, Torkild Gundersen 13
Simeon Simeonov 13

4 historiepoeng trekkes fra i forbindelse med brukerhistoriegenerering i forbindelse med produksjon av meldinger fra FS.

Fokusfaktor

50%

Gir hastighet: 36

Emneord: scrum, sprint, int, intark
Publisert 6. mars 2018 12:56 - Sist endret 6. mars 2018 12:56