INT sprint 2018-5

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Sprint backlog

Unicode

Canvas

Ymse

Totalt: 27.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Fredag 20. april, kl 12-13 (KNH, 2410)

Teamet

Person Dager i løpet Utanfor
Hans Kristian Fjeld PO  
Fredrik Larsen 11 1
Jo Sama 10 2
Jonas Braathen 11 1
Kjevik, Torkild Gundersen 11 1
Simeon Simeonov 12 0
Joakim Hovlandsvåg SM  

Fokusfaktor

50%

Emneord: scrum, sprint, int, intark
Publisert 3. apr. 2018 21:30 - Sist endret 3. apr. 2018 21:30