INT sprint 2018-6

Mål: Unicode i produksjon og mikrotjenestemotor for Canvas

Sprint backlog

Canvas

Unicode

Ymse

Totalt: 28.0 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): 16. mai, kl 1130-1230 (KNH, 2411)

Teamet

Person Dager i løpet Utanfor
Hans Kristian Fjeld PO  
Fredrik Larsen 11.5 2
Jo Sama 8.5 5
Jonas Braathen 13.5 0
Kjevik, Torkild Gundersen 10 3.5
Simeon Simeonov 12.5 1
Joakim Hovlandsvåg SM  

Fokusfaktor

50%

Emneord: scrum, sprint, int, intark
Publisert 7. apr. 2018 21:44 - Sist endret 25. apr. 2018 19:13