INT sprint 2018-7

Mål: Kontroll på ny Canvas-integrasjon, for å vere prodsettingsklar i neste sprint.

Sprint backlog

Ny Canvas-integrasjon

Cerebrum

Totalt: 22.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Fredag 8. juni, kl 12-13 (KNH, 2411 Danskebåten)

Teamet

Person Dager i løpet Utanfor
Hans Kristian Fjeld PO  
Fredrik Larsen 11 2
Jo Sama 13 0
Jonas Braathen 6.5 6.5
Kjevik, Torkild Gundersen 10.5 2.5
Simeon Simeonov 13 0
Joakim Hovlandsvåg SM  

Fokusfaktor

50%

Emneord: scrum, sprint, int, intark
Publisert 17. apr. 2018 19:42 - Sist endret 24. mai 2018 19:50