INT sprint 2018-14

Mål: Canvas-MS i prod + Alle utviklarane er kjende med kode og skisser for eValg3

Sprint backlog

Canvas-MS

eValg 3

Passordtjenester

Totalt: 28.5 story points

Tidsplan

  • Daily Scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): 10. desember, kl 11:45-12:45 (KNH, 2410)

Teamet

Person Dager i løpet Utanfor Ekstra
Hans Kristian Fjeld PO    
Fredrik Larsen 7 4.5 (UH-IAM) 8h
Jo Sama 3.5 8 (UH:IntArk) 8h
Jonas Braathen 8 3.5 (Canvas) 11.5h
Simeon Simeonov 8.5 3 (eValg) 8h
Sivert Hatteberg 11.5 0 11.5h
Håkon Møller 11.5 0 8h
Andreas Ellewsen 0 0 (next-board) 0
Joakim Hovlandsvåg SM    

Fokusfaktor

50%

Emneord: scrum, sprint, int, intark, evalg, canvas, passord
Publisert 30. okt. 2018 10:01 - Sist endret 5. des. 2018 12:33