INT Sprint Retrospective 2018-10

Vi ser attende, på INT Sprint 2018-10.

Tilstades

 • jbr
 • jsama
 • tgk
 • sgs
 • hanskfje
 • fhl
 • jokim (ref)

Sak 1: Oppsummering av sprinten

Hans startet med å informere om intervjuprossessen.

Oppsummering:

 • Bra Review - demo var forståeleg. Veldig synd Canvas-folka ikkje var med.
 • Virker som det løsna med Canvas
 • Virker som AF er meir på hugget med å fortelle oss korleis dei bruker/vil bruke Canvas. Bra ting.
 • Overtid virka greit, men litt variabelt individuelt. Sei eventuelt frå til Hans Kristian.

Sak 2: Lean Coffee Retrospective

1. Hvor skal vi spise/drikke når Torkild slutter? (7)

Torkild booker og informerer. Inviterer med KIA.

2. Nye ansatte - sosial og teknisk velkomst (6)

 • AI: sgs hjelper dei nye første dagen
 • AI: hanskfje plukker ut passande saker for dei nye
 • AI: jokim set opp brukarkonto og tilgangar for dei nye
 • AI: sgs + skh les og oppdaterer dokumentasjonen for dei nye
 • AI: jokim introduserer dei nye for vår metodikk
 • AI: jokim sikrer at vi har felles, lokal lønsj mandag 24. september
 • AI: jokim sikrer at vi har felles lønsj onsdag 26. september kl 10:30 - SiO-taco

Notatar:

Vi er nok dårlege på å forklare kvifor vi har all funksjonalitet, og kva det brukast til. Til dømes nettgrupper.

Bøggfiksing utfrå Sentry kan passe bra for dei nye.

3. Docker Swarm (6)

 • AI: hanskfje snakker med ketilk om Kubernetes

4. Code review på store ting (6)

Ingen konklusjon, men parprogrammering og tekniske diskusjonsmøter virker som vegen å gå.

5. Faktisk tidsbruk vs. estimat - sjå på i etterkant? (3)

Ingen konklusjon.

Notatar:

 • Prøve konservativ estimering i ein sprint? (vi underestimerer truleg risikofaktoren)
 • Ta ei ny analyse av ein sprint i etterkant? Koster, og gir oss truleg ikkje meir enn det vi veit.
 • Prøve andre estimeringsmetodar? Triangulering?

Udiskuterte saker

Vi rakk ikkje diskutere:

 1. Kode/diff på demo - kva syns vi? (2)
 2. Par-programmering = gøy, bedre sluttresultat, automatisk kompetanseoverføring (2)
 3. Tidspunkt Daily Scrum (1)
 4. Brukarinvolvering i eValg3 (1)
 5. Repetisjon av metodikk (Scrum/Agile) - ønskeleg?
 6. Ta vare på gamle lappar frå Retrospekt
 7. Done & Demo
 8. Endring i skop/tid → snakk med PO
 9. CI - for klienter og anna
 10. Fluesmekker
 11. Review - bedring? Forbedring?
Publisert 16. sep. 2018 20:41 - Sist endret 16. sep. 2018 20:47