INT Sprint Retrospective 2018-14

Vi ser attende, på INT Sprint 2018-14.

Tilstades

 • jbr
 • jsama
 • sgs
 • hanskfje
 • fhl
 • jokim (ref)
 • skh
 • ae
 • hmo
 • h

Sak 1: Forrige Action Items

Tiltak frå forrige retrospekt:

 • Reno: Fredrik anbefaler at vi bruker for våre system. Har laga test-pakke. Bør snakke med folka i UH-IaaS om korleis dei automatiserer det. Vi bør finne ut kor vi skal legge det.
  • AI: fhl prater med UH-IaaS om automatisering.
 • Fredrik lager policy for applikasjonstilgangsgrupper.
  • AI: fhl lager story om policy for applikasjonstilgangsgrupper
 • SM booker workshop om kodekvalitet
  • AI: jbr lager stories etter workshop
 • Lønningspils:
  • AI: skh koordinerer ny runde no fredag, eller torsdag

Sak 2: Oppsummering av sprinten

 • Sjukdom, RFI og andre distraksjonar, så ikkje blitt så mykje tid til sprinten.
 • Litt lite saker på slutten av sprinten for dei ferske. Kan likevel ta next-saker.
 • Kom ikkje heilt i gang med eValg. Alle har ikkje fått satt seg inn i det endå.
 • Ønsker meir fokus på å bli ferdige med stories, og ikkje så mange på in progress.

Sak 3: Lean Coffee Retrospective

Meir CI, tidligere (6)

USIT sin fellesinstans av Jenkins er dårleg. Er ustabil og har mykje inkompatible plugins som står i vegen for dei vi treng.

Største hinderet for oss er å komme i gang - ressursar - og ikkje verktøyet. Jenkins fungerer godt nok, for no.

AI: PO prioriterer inn CI-stories for eValg til neste sprint

AI: skh ser på CI-verktøy for oss - Atlassian (Bamboo?)? Eigen Jenkins-instans? Anna?

eValg - korleis vil vi jobbe med det? (6)

Lang pause, med sololøp midtvegs, gjer at tenesta er endra utan at teamet har vore involvert. Vi bør gå gjennom backend.

AI: PO set av tid i neste sprint til å sjå over backend.

AI: SM spør om vi treng diskusjonstid etter standup.

QA og bitbucket (4)

Bitbucket har mykje bra, men det er vanskeleg å få med seg om ein har fått svar i sin pull request.

AI: jokim ser på muligheter med bitbucket - nyare versjon med funksjonalitet for dette? plugins? Høyr med Halvor.

Rakk ikkje

 • Manglende test-kriterie? Spør PO/SM (3)
 • Sphinx (1)
 • Færre saker in progress/QA ved sprint-slutt
Publisert 30. okt. 2018 10:07 - Sist endret 10. des. 2018 23:04