Retrospekt 2019-02

Andre retrospekt i 2019.

Tilstade

 • sgs
 • hanskfje
 • ae
 • fhl
 • jbr
 • jokim (ref)
 • h
 • elg
 • hmo

1. Runde rundt bordet

 • Er ein del forstyrringar, men er vanskeleg å få oversikt. Nokre vart nemnd:
  • eValg2-forvaltinga - kan vi td. utsette alle val til etter eValg3?
  • Bøggs i Cerebrum, Passordtjenesten, Personreg
  • Opplæring, men dette ønsker vi - er ei investering på lengre sikt
  • Tech lead for eit prosjekt bør kanskje ikkje jobbe på eit anna prosjekt samtidig
  • Refinements
 • eValg3:
  • Vore ein del underestimeringar
  • Backend var proof-of-concept. Mykje som må gjerast der, som gjer at utviklinga går treigt no i starten. Har jo bytta rammeverk både i backend og frontend.
  • Løysinga blir bra!
  • Kan vere ønskeleg å planlegge meir av designet, up front
 • Vore litt for lite planlegging no. Savner strukturen frå vanilla Scrum.
 • Jira-sakene bør detaljerast meir. Det kan gje riktigare estimat.
 • Tekniske diskusjonsmøter har funka bra. Trengs meir?
 • Inntrykk av at utviklarane sakner å sjå meir av heilheten i eValg3.

2: Forstyrringar

Korleis kan vi hindre at teamet vert forstyrra, og strukturere oss smartare?

Fleire, mindre teams vil kunne gjere det litt bedre, kanskje. Bør kunne strukturere det meir smart. Positive til å dele oss i eitt team for eValg3, eitt for Cerebrum, og eitt for TP-Exchange. Bør få isolert eValg-teamet mest mogeleg.

Viktig å få lærd opp dei nye, og la dei få spørre i veg.

Publisert 15. feb. 2019 19:30 - Sist endret 15. feb. 2019 19:34