Retrospekt for Cerebrum-team - 2020-03

Tilstades

 • fhl
 • h
 • sgs
 • tisland
 • skh
 • hanskfje
 • jokim (ref)
 • axl
 • jonaus

Runde rundt bordet

 • Fornøgd med å fullføre målet til sprinten!
 • Morro at mange jobber på samme samtidig (ID-porten). Krever riktignok mykje koordinering, så kan kanskje fordel å vere færre, samtidig som det gir bra diskusjonar. Mange som arbeida på samme kodebasen, så vart litt merging til slutt.
 • eValg3: Folk treng framleis bistand, som er uheldig.

Lean Coffee Retrospective

Mykje på samme kodebase (6p)

Korleis arbeide effektivt? Er mykje som skjer på samme del av kodebasen. Dele meir opp i frontend og backend?

AI: Sivert lager Frontend-guild i INT

Håndtere større features (6p)

Ulemper/fordeler ved nyutvikling av større features. Bestemme hvem som skal jobbe med implementeringsfasen? Så kan teamet jobbe med det videre ("forvaltningsutvikling")?

Teamet vart einig om å prøve ut dei tre neste sprintane: Når ein story gjeld heilt nye ting eller er på 3++ story points, skal minst 2++ utviklarar samarbeide om å løyse den.

AI: ScrumMaster passer på ved standup at det er minst to utviklarar på store/nyutviklings-stories

Brukerinfo i OpenShift? (5p)

Brukerinfo kan vere ein bra kandidat for å migrere til OpenShift. Trengs ikkje så mange tilpassingar for at den kan brukast der. Teamet positive.

AI: Fredrik lager stories for at Brukerinfo skal kunne køyrast i OpenShift

Overordnet plan for Cerebrum? (3p)

Kva er framtida til Cerebrum? Bør vi lage nytt veikart? Mange nye utviklarar no, så det er greit å få ei felles forståing for retningen. Alle bør få meine.

Konklusjon: Framtida er per no for uklar, så gjer ikkje noko med det her og no. Har veikart for nær framtid.

Andre

Saker som kom opp, men som vi ikkje rakk å diskutere:

 • Oppskrift på å få rulle ut OIDC for ny instans (3p)
 • WebID: Fullføre nesten ferdig opprydding? (3p)
 • NyFlyt: Dele litt om kva som skjer i arbeidsgruppa, så heile teamet er involvert (2p)
 • Prøve standup uten Jira (2p)
 • Oppskrift på å sette opp testmiljø og stagingmiljø for Passordtjenester (utviklerdokumentasjon) (2p)
 • VCS-konsolidering på USIT (2p)
 • Sprint Review - forbedringar? (1p)
 • Kontorlandskapet - støy, plassering? Teams i endring. (0p)
Publisert 6. mars 2020 19:22 - Sist endret 6. mars 2020 19:24