Retrospekt for Cerebrum-team

Tilstades

 • fhl
 • sgs
 • tisland
 • skh
 • hanskfje
 • jokim (ref)
 • axl
 • tvl
 • tolfsen
 • jonaus
 • ckb

Runde rundt det virtuelle bordet

 • Bra spredning i saker
 • Frustrerande og stressande med Passordtjenesta, der det har dukka opp litt bøggs
  • Manglande dokumentasjon i den "offisielle" cerebrum-klienten.
  • Ønskeleg med cerebrum-instans i staging. Preprod ikkje godt nok, sidan trenger ekte mobilnummer bl.a. Ikkje mulig å bruke cere-utv04 mot staging av passordtjenester.
 • Går tidvis meir tid på saker utanfor sprinten
 • Estimata har ikkje alltid tatt hensyn til tida på å prodsette (og migrere)
 • eValg begynner å ta tid, også med nye eValg3. Simeon foreslår nokre stories for neste sprint for å redusere manuelt arbeid
 • Fleire som skal tilbake til kontoret frå neste veke av

Lean Coffee Retrospective

Sommeravslutning (6 poeng)

Alle positive. Lenge sidan sett folk. Helst fysisk. Diskuterete så vidt utestad, eller grille nær jobben.

AI: Sivert foreslår tid og stad.

Ny flyt (6 poeng)

Kva skjer? Kva er neste skritt?

Har jobba vidare, men ikkje konkludert. Gått litt trått etter heimekontor. Lenge sidan vi vart einige om målet.

Diskuterte bitbucket og gitlab. BOTT-INT jobber med gitlab, og ser på CI/CD-opplegget der.

AI: Sivert, Axel og Simeon tek ein presentasjon av ny flyt som fagleg innhald på sommaravsluttinga.

Resten

Punkt vi ikkje rakk:

Tema Poeng
Handtere unplanned-saker. Er dei kritiske? Evaluere fortløpande om null-poeng? 4
Sommeravslutning/lønningspils 6
Ny flyt - status og konklusjoner 6
cerebrum instans ved staging passordtjenester 5
dokumentasjon av cerebrum api'et 2
Eksploderende estimater - hvordan håndtere? 2
hvordan onboarding har fungert 2
Fikse bugs fortløpende og helhetlig 0

Vart einige om å behalde lista i neste retrospekt, så vi ikkje gløymer gode tema.

Publisert 12. juni 2020 14:29 - Sist endret 12. juni 2020 14:46