Ansatte - Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter

Listen inneholder 19 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bencze, Eilif Istvan Bjørneng Overingeniør e.i.b.bencze@usit.uio.no
Braathen, Jonas Senioringeniør jonas.braathen@usit.uio.no
Broen, Sverre Stafsengen Avdelingsingeniør s.s.broen@usit.uio.no
Buen, Christoffer Klevstad Avdelingsingeniør c.k.buen@usit.uio.no
Elgethun, Stein Overingeniør +47 41342665 stein.elgethun@usit.uio.no
Ellewsen, Andreas Senioringeniør +47 92483772 andreas.ellewsen@usit.uio.no
Fossum, Marte Overingeniør marte.fossum@usit.uio.no
Gjerde, Marius Toftelund Overingeniør m.t.gjerde@usit.uio.no
Hatteberg, Sivert Kronen Senioringeniør +47 22852757 +47 92033297 (mob) s.k.hatteberg@usit.uio.no
Hovlandsvåg, Joakim Seksjonssjef +47 22840195 +47 41663174 (mob) joakim.hovlandsvag@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, Scrum, Prosjektledelse
Jenvild, Hans Overingeniør hans.jenvild@usit.uio.no
Langhoff, Tobias Senioringeniør +47 22840192 +47 92429530 (mob) tobias.langhoff@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, BAS, bofh, Brukerinfo, WebID, brukeradministrasjon, autentisering
Larsen, Fredrik Senioringeniør +47 22840748 fredrik.larsen@usit.uio.no Cerebrum, Weblogin, utvikling, SAML, autentisering, integrasjon, IAM, IdM, scrum, API, MQ
Neumann, Henrich Overingeniør henrich.neumann@usit.uio.no
Nordtømme, Christina Skåre Overingeniør c.s.nordtomme@usit.uio.no Cerebrum, utvikling, Python
Qian, Raymond Senioringeniør raymond.qian@usit.uio.no
Røykenes, Mikael Nielsen Overingeniør mnr@usit.uio.no
Sama, Jo Sjefingeniør +47 22852707 jo.sama@usit.uio.no
Sanner, Axel Senioringeniør +47 93666667 (mob) axl@usit.uio.no