Ansatte - Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter

Listen inneholder 17 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Austad, Jon Henriksen Overingeniør jonaus@usit.uio.no
Braathen, Jonas Senioringeniør +4745480454 (mob) jonas.braathen@usit.uio.no
Broch, Catharina Student catharbr@student.matnat.uio.no
Broen, Sverre Stafsengen Avdelingsingeniør s.s.broen@usit.uio.no
Buen, Christoffer Klevstad Avdelingsingeniør c.k.buen@usit.uio.no
Elgethun, Stein Overingeniør +47 41342665 stein.elgethun@usit.uio.no
Ellewsen, Andreas Senioringeniør +47 92483772 andreas.ellewsen@usit.uio.no
Fjeld, Hans Kristian Seksjonssjef +47 22854343 +47 93264903 (mob) h.k.fjeld@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Systemutvikling, Cerebrum, Integrasjoner
Hatteberg, Sivert Kronen Senioringeniør s.k.hatteberg@usit.uio.no
Hellesund, Simen Overingeniør simen.hellesund@usit.uio.no
Hovlandsvåg, Joakim Senioringeniør +47 22840195 +47 41663174 (mob) joakim.hovlandsvag@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, Scrum, Prosjektledelse
Jenvild, Hans Christian Tranøy Overingeniør h.c.t.jenvild@usit.uio.no
Langhoff, Tobias Senioringeniør +47 22840192 +47 92429530 (mob) tobias.langhoff@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, BAS, bofh, Brukerinfo, WebID, brukeradministrasjon, autentisering
Larsen, Fredrik Senioringeniør +47 22840748 fredrik.larsen@usit.uio.no Cerebrum, Weblogin, utvikling, SAML, autentisering, Python, C, bash, php, git, Ansible, Jenkins, integrasjon, scrum, API, MQ, RabbitMQ
Qian, Raymond Senioringeniør raymond.qian@usit.uio.no
Sama, Jo Senioringeniør +47 22852707 jo.sama@usit.uio.no
Sanner, Axel Senioringeniør +47 93666667 (mob) axl@usit.uio.no