Faglig

Sist endret 29. des. 2015 23:34 av hanskfje@uio.no

For å ha en tydeligst mulig kommunikasjon har vi standardisert hvordan vi ønsker webservice API dokumentert.

Sist endret 17. sep. 2014 13:58 av Jo Sama
Sist endret 4. sep. 2017 12:05 av hanskfje@uio.no

IT-dir har vedtatt ny policy. En rekke eksisterende tjenester følger ikke policy.

Sist endret 9. jan. 2018 11:55 av hanskfje@uio.no

Tjenester trenger ofte informasjon om brukere som skal benytte tjenesten. Noe av denne informasjonen er for brukeropplevelse – som for eksempel en persons fulle navn – mens annen informasjon brukes for å avgjøre om en person skal ha tilgang til å benytte tjenesten.

Dette dokumentet inkluderer styringsregler, "best practices" og informasjon rundt det å provisjonere brukerkonti.

Sist endret 26. sep. 2017 11:55 av lenkeretter@localhost

En helhetlig tilgangsstyring er å se på flyten mellom de ulike komponentene som er nødvendige for å produsere autorisasjonsdata, samt ansvaret de ulike komponentene har.