Designdokumenter

Sist endret 11. mai 2019 20:58 av lenkeretter@localhost

Detaljert og teknisk oversikt over løsningen eValg - elektronisk valg for universitet og høgskoler.

Sist endret 31. jan. 2020 14:59 av Sivert Kronen Hatteberg

Detaljert og teknisk oversikt over løsningen eValg - elektronisk valg for universitet og høgskoler, versjon 3.0.

Sist endret 9. juli 2020 09:48 av lenkeretter@localhost

AD MicroService er en mikrotjeneste som besørger oppdatering av objekter i Active Directory ved endring i kildesystemer.

Sist endret 19. mai 2020 17:58 av Fredrik Larsen

Canvas-integrasjonen oppdaterer læringssystemet Canvas med data fra andre systemer ved Universitetet i Oslo. Data som overføres inkluderer brukerkontoer, undervisningsinformasjon, studentdeltakelse og organisasjonsstruktur.

Sist endret 26. sep. 2017 11:55 av lenkeretter@localhost

Dette dokumentet beskriver integrasjonen med DSB-CIM (krisevarslingssystemet).

Sist endret 7. feb. 2020 10:50 av Jonas Braathen

Kada er en integrasjon som sammenstiller informasjon i undervisningsrelaterte kildesystemer for å skape et komplett bilde av kalenderdata for ansatte og studenter til bruk i ulike visningsflater.

Sist endret 27. nov. 2018 17:31 av Fredrik Larsen

Passordbytte er en nettapplikasjon som lar brukere bytte passordet sitt ved Universitetet i Oslo. Tjenesten fungerer også for brukere som har glemt sitt gamle passord, eller har fått sin brukerkonto sperret på grunn av manglende passordbytte.

Sist endret 27. nov. 2018 17:33 av Fredrik Larsen

Personreg er en nettapplikasjon for innhenting av persondata til universitetet sitt lønns- og personalsystem. Tjenesten brukes ved ansettelse av personer som skal ha timelønn eller kompensasjon for enkeltoppdrag.

Sist endret 27. mars 2020 14:19 av Jo Sama

TOPdesk MS besørger provisjonering av informasjon om personer til TOPdesk

Sist endret 27. nov. 2018 17:24 av Fredrik Larsen

Weblogin er en innloggingsløsning for Universitetet i Oslo. Tjenesten benytter protokollen SAML2, og baserer seg på Uninett sitt SimpleSAMLphp-rammeverk.

Sist endret 2. des. 2018 08:00 av Joakim Hovlandsvåg

Dette dokumentet er et pågående arbeid, og er ikke tenkt som en absolutt mal. Den revideres med jevnlige mellomrom.

Dersom du skal skrive et nytt designdokument, skal du ta utgangspunkt i denne, men tilbakefør eller noter gjerne kommentarer du skulle ha til malen i dette dokumentet.

Sist endret 12. feb. 2020 06:54 av lenkeretter@localhost