Designdokumenter

Sist endret 30. okt. 2020 14:05 av hanskfje@uio.no

Detaljert teknisk oversikt over integrasjonen mellom Cerebrum og DFØ-SAP 

Sist endret 11. mai 2019 20:58 av lenkeretter@localhost

Detaljert og teknisk oversikt over løsningen eValg - elektronisk valg for universitet og høgskoler.

Sist endret 13. jan. 2021 13:50 av lenkeretter@localhost

Detaljert og teknisk oversikt over løsningen eValg - elektronisk valg for universitet og høgskoler, versjon 3.0.

Sist endret 9. juli 2020 09:48 av lenkeretter@localhost

AD MicroService er en mikrotjeneste som besørger oppdatering av objekter i Active Directory ved endring i kildesystemer.

Sist endret 15. mars 2021 18:13 av h@uio.no

Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ (BROM) er en tjeneste som tilbyr enkel administrasjon av notifikasjonsinfrastruktur.

Sist endret 19. mai 2020 17:58 av Fredrik Larsen

Canvas-integrasjonen oppdaterer læringssystemet Canvas med data fra andre systemer ved Universitetet i Oslo. Data som overføres inkluderer brukerkontoer, undervisningsinformasjon, studentdeltakelse og organisasjonsstruktur.

Sist endret 29. juni 2021 09:42 av Jonas Braathen

Dezoom er en tjeneste som automatisk vedlikeholder lisenser og brukerkontoer i Zoom.

Sist endret 26. sep. 2017 11:55 av lenkeretter@localhost

Dette dokumentet beskriver integrasjonen med DSB-CIM (krisevarslingssystemet).

Sist endret 1. feb. 2022 12:18 av Andreas Ellewsen

Gjestetjenesten er en tjeneste for administasjon av personer ved UiO som trenger tilgang til IT-systemene, men som ikke kan registreres i det vanlige HR-systemet for ansatte, typisk fordi de ikke skal motta lønn.

Sist endret 16. nov. 2021 02:56 av Jonas Braathen

Kada er en integrasjon som sammenstiller informasjon i undervisningsrelaterte kildesystemer for å skape et komplett bilde av kalenderdata for ansatte og studenter til bruk i ulike visningsflater.

Sist endret 17. nov. 2020 16:39 av hanskfje@uio.no

Passordtjenester er en nettapplikasjon som lar brukere bytte passordet sitt ved Universitetet i Oslo. Tjenesten fungerer også for brukere som har glemt sitt gamle passord, eller har fått sin brukerkonto sperret på grunn av manglende passordbytte.

Sist endret 6. mai 2021 10:50 av Fredrik Larsen

Personreg var en nettapplikasjon for innhenting av persondata til universitetet sitt daværende lønns- og personalsystem. Tjenesten ble brukt ved ansettelse av personer som skulle ha timelønn eller kompensasjon for enkeltoppdrag.

Tjenesten ble lagt ned 30. april 2021, ved overgang til nytt system for økonomi og lønn.

Sist endret 27. mars 2020 14:19 av Jo Sama

TOPdesk MS besørger provisjonering av informasjon om personer til TOPdesk

Sist endret 27. nov. 2018 17:24 av Fredrik Larsen

Weblogin er en innloggingsløsning for Universitetet i Oslo. Tjenesten benytter protokollen SAML2, og baserer seg på Uninett sitt SimpleSAMLphp-rammeverk.

Sist endret 17. mars 2021 07:43 av Jonas Braathen

Zapip (Zoom-API-proxy) er en tjeneste som lar datasystemer opprette Zoom-møter for alle brukere i organisasjonen, men kun lese, redigere og slette møter som er opprettet av samme datasystem.

Sist endret 2. des. 2018 08:00 av Joakim Hovlandsvåg

Dette dokumentet er et pågående arbeid, og er ikke tenkt som en absolutt mal. Den revideres med jevnlige mellomrom.

Dersom du skal skrive et nytt designdokument, skal du ta utgangspunkt i denne, men tilbakefør eller noter gjerne kommentarer du skulle ha til malen i dette dokumentet.

Sist endret 12. feb. 2020 06:54 av lenkeretter@localhost