Dokumentasjon av webservice

For å ha en tydeligst mulig kommunikasjon har vi standardisert hvordan vi ønsker webservice API dokumentert.

Som dokumentasjon av web-service kreves følgende. Dette gjelder både for web-service som utvikles i UAIT, og for web-services som utvikles av andre for bruk i UAIT.

1. Maskin-lesbart format (best-practice: WSDL el.).
2. Skriftlig beskrivelse av hvordan tjenesten kan brukes.
3. Eksempel kode for alle funksjoner.

Kravene er basert på, og utdypes i følgende anbefaling fra Microsoft.

 

Publisert 17. juni 2015 10:54 - Sist endret 29. des. 2015 23:34