Riktig autentiseringstjeneste (IdP)

IT-dir har vedtatt ny policy. En rekke eksisterende tjenester følger ikke policy.

Tjenester som bør revideres
Prioritet Tjeneste Eier IdP i dag Anbefalt IdP Status Kommentarer
  Sympa   LDAP? Weblogin    
  Zabbix   LDAP? Weblogin   https://monitor.uio.no
  GitHub   LDAP Weblogin Dialog Støtter ikke SLO
  Jira   LDAP Weblogin Takket nei  
  Basware   Feide Weblogin    
  wlan.uio.no   LDAP? Weblogin    
  Vortex (Delegate) WEB Weblogin + hack Weblogin/Delegate På vent Bestilt og satt i kø hos WEB.
  CT   AD Weblogin   Leverandør støtter foreløpig ikke SAML. Kun tilgjengelig på UiO nett, grunnet bruk av AD.
  Webmail (OWA) GMT AD Weblogin Dialog Ikke trivielt, men mulig.
  OA   LDAP? Weblogin    
  ELK   LDAP? Weblogin    
  UiO nettbutikk   Egen brukerreg Weblogin   http://uio.adprofil.no/
  utskrift.uio.no (Safecom)   LDAP? Weblogin    
  Inspera ? Feide Weblogin   https://uio.inspera.no/
  ePhorte ADS UH-AD? Weblogin   https://eph-uio.uhad.no/

 

Publisert 29. aug. 2016 11:28 - Sist endret 4. sep. 2017 12:05