INT sine tenester

Ein oversikt over INT sine tenester, som støtter opp om administrative fagprosessar hos UiO og i UH-sektoren.

For å ta kontakt med gruppa, send epost til bnt-int@usit.uio.no.

IT-tenester

Weblogin

Weblogin er UiO si standard autentiseringsløysing for web, når UiO-brukarar er primær målgruppe.

Teknologi: PHP, SAML, LDAP, Single Sign-On (SSO)

Merknader:

UiO-Cerebrum (IGA, BAS)

Cerebrum er ei IGA-teneste - ein komponent i IAM - og brukaradminstrasjonssystem (BAS). Det finnast i forskjellige variantar, og UiO har sin eigen. Les meir om Cerebrum.

Teknologi: Python, Postgresql, integrasjon, BAS, IGA, IAM, WS.

Merknader: Cerebrum brukast på UiO som meir enn berre eit IGA. Dette er i dette dokumentet skild ut som eigne tenester, sjå lenger ned.

UiO-Cerebrum (DNS)

Lagring og administrasjon av DNS-data for UiO.

Dette er på veg ut, når prosjekt MREG er klart til å ta over DNS-rolla på UiO.

UiO-Cerebrum (DHCP)

Lagring og administrasjon av DHCP-infrastruktur på UiO.

Dette er på veg ut, når prosjekt MREG er klart til å ta over DNS-rolla på UiO.

UiO-Cerebrum (Hostpolicy)

Lagring og administrasjon av maskinroller på UiO.

UiO-Cerebrum (maskinadministrasjon)

Lagring og administrasjon av servere på UiO.

UiO-Cerebrum (hub-and-spoke-integrasjon)

Samling av integrasjoner som ikke oppfyller formkravene til Integrasjonsarkitektur.

Dette er gamle integrasjonar, som gradvis fasast ut med nye. Ingen nye tenester vil integrere på denne måten.

UiO-Cerebrum (e-postsystem-administrasjon og automatikk)

Lagring og administrasjon av e-postdata for UiO.

UiO-Cerebrum (disk-administrasjon)

Lagring og administrasjon av disker for bruk til hjemmeområder på UiO.

UiO-Cerebrum (VoIP-administrasjon)

Lagring og administrasjon av data knyttet til VoiP på UiO.

Sluttbrukargrensesnittet Ukomm bruker blant anna Cerebrum sin bofhd som backend.

Brukerinfo

Sluttbrukergrensesnittet for Cerebrum på blant anna UiO, UiT og NMH.

 • Systemeigar: TODO
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: I uoverskueleg framtid.
 • Dokumentasjon: brukardokumentasjon

Passordtjenester

Teneste for å sette nytt passord, med fokus på brukaroppleving. Utvikla i 2016, prodsatt på UiO i 2017. Er meir lausreven frå Cerebrum enn gløymt-passord-tenesten. Internt arbeidsnamn: pofh.

Gløymt-passord-tenesten

Teneste for å sette nytt passord, utvikla i 2011, og vidareutvikla fram til 2016. Etter det vart nye Passordtjenester utvikla. Internt arbeidsnamn: individuation.

 • Systemeigar: TODO
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: På veg ut. Passordtjenester har tatt over for nesten alle Cerebrum-instansar.
 • Dokumentasjon: brukardokumentasjon

Cerebrum REST API

Webservice foran Cerebrum for å kunne integrere og hente data, primært IGA-data (BAS).

bofhd

Tjeneste i Cerebrum for å gi administrasjonsmuligheter gjennom klienter som kommuniserer med bofhd. 

TSD-Cerebrum (IGA)

Cerebrum for TSD.

UH-Cerebrum (IGA)

Cerebrum for UH-sektoren.

UiO-eValg

eValg er ei løysing for å avholde elektroniske val. UiO har sin eigen versjon/instans.

Teknologi: Java, kryptering

Merknader: Ny versjon - eValg3 - er under utvikling. Sjå prosjektet Videreutvikling av eValg.

UH-eValg

eValg er ei løysing for å avholde elektroniske val, også for andre i UH-sektoren enn UiO.

 • Systemeigar: TODO
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: I overskueleg framtid.
 • Dokumentasjon: designdokument, TODO

Teknologi: Java, kryptering

Merknader: eValg3 vil på sikt ta over.

Digeksd

Digeksd var ein motor for å avholde vanleg skuleeksamen digitalt. Denne tenesta vart avslutta når ny løysing for digital eksamen tok over, i 2018.

Dokumentasjon: Designdokument

Sidegjøremål

Sidegjøremål var ein eigen applikasjon der alle tilsette kunne registrere sine sidegjøremål. Denne tenesta vart avslutta når sidegjøremålsdata vart implementert i SAPUiO og HR-portalen.

Personreg

Personreg er ei teneste for Desentral datafangst, frå Bilagslønnsprosjektet. Tenesta gir personar tilgang til å registrere person-informasjon om seg sjølv, utan at dei har ein brukarkonto ved UiO. Dette forenklar prosessar blant anna ved inngåing av bilagskontrakter.

 • Systemeigar: ADS?
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: I overskueleg framtid
 • Dokumentasjon: Designdokument

Teknologi: PHP, WS

Merknader:

WebID

WebID.uio.no er ei teneste for å gje personar utan Feide-tilgang mulighet til å bruke enkelte IT-tenester på UiO for samarbeid.

Teknologi: Python, Postgresql, WS

Merknader: WebID er ein eigen, separat variant av Cerebrum.

Rådgivingstenester

Arkitektur

Gruppen bistår virksomheten i arkitekturspørsmål.

Integrasjon

Gruppa jobber mykje med integrasjonar, og bistår med kompetanse, spesielt med hensyn til korleis følge UiO sin integrasjonsarkitektur.

Dømer:

 • Kalendertjenesten - integrere kalenderdata mellom TP, FS, Cerebrum og Exchange
 • Dropbox - provisjonere Dropbox med brukarkontoar

Autorisasjon og autentisering

Gruppen bistår virksomheten i spørsmål rundt autentisering og autorisasjon.

Rådgiving rundt Feide

Gruppen bistår virksomheten i spørsmål rundt føderasjonen Feide.

Publisert 29. sep. 2014 07:38 - Sist endret 19. aug. 2019 09:10