INT sine tenester

Ein oversikt over INT sine tenester, som støtter opp om administrative fagprosessar hos UiO og i UH-sektoren.

For å ta kontakt med gruppa, send epost til bnt-int@usit.uio.no.

IT-tenester

Weblogin

Weblogin er UiO si standard autentiseringsløysing for web, når UiO-brukarar er primær målgruppe.

Teknologi: PHP, SAML, LDAP, Single Sign-On (SSO)

Merknader:

UiO-Cerebrum (IGA, BAS)

Cerebrum er ei IGA-teneste - ein komponent i IAM - og brukaradminstrasjonssystem (BAS). Det finnast i forskjellige variantar, og UiO har sin eigen. Les meir om Cerebrum.

Teknologi: Python, Postgresql, integrasjon, BAS, IGA, IAM, WS.

Merknader: Cerebrum brukast på UiO som meir enn berre eit IGA. Dette er i dette dokumentet skild ut som eigne tenester, sjå lenger ned.

UiO-Cerebrum (hub-and-spoke-integrasjon)

Samling av integrasjoner som ikke oppfyller formkravene til Integrasjonsarkitektur.

Dette er gamle integrasjonar, som gradvis fasast ut med nye. Ingen nye tenester vil integrere på denne måten.

UiO-Cerebrum (e-postsystem-administrasjon og automatikk)

Lagring og administrasjon av e-postdata for UiO.

UiO-Cerebrum (disk-administrasjon)

Lagring og administrasjon av disker for bruk til hjemmeområder på UiO.

UiO-Cerebrum (VoIP-administrasjon)

Lagring og administrasjon av data knyttet til VoiP på UiO.

Sluttbrukargrensesnittet Ukomm bruker blant anna Cerebrum sin bofhd som backend.

Brukerinfo

Sluttbrukergrensesnittet for Cerebrum på blant anna UiO, UiT og NMH.

 • Systemeigar: TODO
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: I uoverskueleg framtid.
 • Dokumentasjon: brukardokumentasjon

Passordtjenester

Teneste for å sette nytt passord. Er meir lausreven frå Cerebrum enn gløymt-passord-tenesten. Internt arbeidsnamn: pofh.

Cerebrum REST API

Webservice foran Cerebrum for å kunne integrere og hente data, primært IGA-data (BAS).

 • Systemeigar: TODO
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: I overskueleg framtid.
 • Dokumentasjon: UiO sin API manager

bofhd

Tjeneste i Cerebrum for å gi administrasjonsmuligheter gjennom klienter som kommuniserer med bofhd. 

UH-Cerebrum (IGA)

Cerebrum for UH-sektoren.

UH-eValg

eValg er ei løysing for å avholde elektroniske val, også for andre i UH-sektoren enn UiO.

Teknologi: python, react, graphql, kryptering

UiO-eValg (versjon 2)

UiO bruker også primært nye UH-eValg, men beheld enn så lenge den gamle, versjon 2, til alle meir spesielle val kan handterast i ny løysing.

 • Systemeigar: Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: Til UH-eValg kan støtte alle, meir sære typar val som brukast rundt på UiO.
 • Dokumentasjon: designdokument, sluttbrukardokumentasjon

Teknologi: Java, kryptering

Digeksd

Digeksd var ein motor for å avholde vanleg skuleeksamen digitalt. Denne tenesta vart avslutta når ny løysing for digital eksamen tok over, i 2018.

Dokumentasjon: Designdokument

Sidegjøremål

Sidegjøremål var ein eigen applikasjon der alle tilsette kunne registrere sine sidegjøremål. Denne tenesta vart avslutta når sidegjøremålsdata vart implementert i SAPUiO og HR-portalen.

Personreg

Personreg er ei teneste for Desentral datafangst, frå Bilagslønnsprosjektet. Tenesta gir personar tilgang til å registrere person-informasjon om seg sjølv, utan at dei har ein brukarkonto ved UiO. Dette forenklar prosessar blant anna ved inngåing av bilagskontrakter.

Tenesta vart avslutta med overgang til DFØ sine tenester, mai 2021, via prosjekt BOTT Økonomi og lønn.

 • Systemeigar: ADS
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: Lagt ned
 • Dokumentasjon: Designdokument

Teknologi: PHP, WS

WebID

WebID.uio.no er ei teneste for å gje personar utan Feide-tilgang mulighet til å bruke enkelte IT-tenester på UiO for samarbeid. Hadde i utviklinga arbeidsnamn virthome.

 • Systemeigar: Seksjon for integrasjoner og elektroniske identiteter
 • Roller: TODO
 • Antatt levetid: I overskueleg framtid
 • Dokumentasjon: sluttbrukardokumentasjon

Teknologi: Python, Postgresql, WS, PHP

Merknader: WebID har Cerebrum som backend, men dette er ein eigen instans, heilt uavhengig av UiO-Cerebrum.

Rådgivingstenester

Arkitektur

Gruppen bistår virksomheten i arkitekturspørsmål.

Integrasjon

Gruppa jobber mykje med integrasjonar, og bistår med kompetanse, spesielt med hensyn til korleis følge UiO sin integrasjonsarkitektur.

Dømer:

 • Kalendertjenesten - integrere kalenderdata mellom TP, FS, Cerebrum og Exchange
 • Dropbox - provisjonere Dropbox med brukarkontoar
 • Prosjekt Unit Datadeling.

Autorisasjon og autentisering

Gruppen bistår virksomheten i spørsmål rundt autentisering og autorisasjon.

Rådgiving rundt Feide

Gruppen bistår virksomheten i spørsmål rundt føderasjonen Feide.

Publisert 29. sep. 2014 07:38 - Sist endret 6. aug. 2021 13:54