UH-IAM: Lokal forvaltningsgruppe

I forbindelse med UH-IAM prosjektet har Uninett bedt UiO om å opprette IAM-koordinator og en lokal forvaltningsgruppe.

Mandat:

Inntil videre er lokal forvaltningsgruppe etablert uten mandat. UH-IAM prosjektet er i ferd med å utarbeide en mal for mandat. 

Ressursavtaler:

Inntil videre foreligger det ikke vedtak om ressursbruk for forvaltningsgruppen. I 2020 bidrar medlemmene etter egen vurdering og beste evne.

IAM-koordinator:

 • Navn: Hans Kristian Fjeld

Lokal forvaltningsgruppe

 • Navn: Pål Erik Megaard
  • Stilling: Senioringeniør
  • Epost:  palem@uio.no
  • Rolle: Studieadministrasjon
 • Navn: Lena Charlotte Finseth
  • Stilling: Seniorrådgiver
  • Epost:  lenaf@uio.no
  • Rolle: Studieadministrasjon
 • Navn: Frank Solem
  • Stilling: Seksjonssjef
  • Epost:  frankjs@uio.no
  • Rolle: IT infrastruktur
 • Navn: Are Evju
  • Stilling: Rådgiver - IT-direktørens stab
  • Epost:  areevj@uio.no
  • Rolle: IT-jurist
 • Navn: Birna Hauksdottir
  • Stilling: Seniorrådgiver
  • Epost:  birnah@uio.no
  • Rolle: Applikasjonsforvalter HR-system
 • Navn: Martin Bore
 • Navn: Joakim Hovlandsvåg
 • Navn: Fredrik Larsen
Publisert 9. nov. 2020 16:16 - Sist endret 30. nov. 2020 11:47