English version of this page

Webseksjonen

Webseksjonen tilbyr en rekke tjenester, deriblant etablering av nettsteder med Vortex - UiOs web­publiserings­løsning, og Nettskjema hvor du kan lage webbaserte spørreskjemaer. Les mer om våre tjenester.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35151000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 352400 Vortex, FS m.m.