English version of this page

Webseksjonen (WEB)

Webseksjonen tilbyr en rekke tjenester, deriblant etablering av nettsteder med Vortex - UiOs web­publiserings­løsning, og Nettskjema hvor du kan lage webbaserte spørreskjemaer. Les mer om våre tjenester...

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo