Personer med emneord «Programmering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av David Egeland Egeland, David Senioringeniør +47-22840122 +47-99625747 david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Bilde av Håvard Fosseng Fosseng, Håvard Senioringeniør +47-22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering
Bilde av Erlend Fedt Garåsen Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47-22840193 +47-91380968 e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Bilde av Nils Fredrik Gjerull Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Bilde av Are Dag Gulbrandsen Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Bilde av Lise Hamre Hamre, Lise Overingeniør +47-22840580 lise.hamre@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Bilde av Øyvind Hatland Hatland, Øyvind Overingeniør +47-22840151 oyvind.hatland@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Programmering, Brukergrensesnitt
Bilde av Kaj Hejer Hejer, Kaj Senioringeniør +47-92064153 kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Bilde av Espen Adrian Jones Jones, Espen Adrian Overingeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Oddmund Møgedal Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47-22840054 +47-90911241 oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Bilde av Astrid E Nordhagen Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47-22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Gorm Paulsen Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Vortex, Systemarkitektur
Bilde av Gyrd Thane Lange Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java