English version of this page

Gruppe for publiseringsløsninger (GPL)

Gruppen har ansvaret for å utvikle, vedlikeholde og tilrettelegge en helhetlig løsning for publisering og gjenfinning av informasjon på UiOs nettsted.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo