Ansatte - Gruppe for publiseringsløsninger

Listen inneholder 10 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Baltramaitis, Marius Overingeniør marius.baltramaitis@usit.uio.no Vortex, Java
Egeland, David Senioringeniør +47-22840122 +47-99625747 (mob) david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Fosseng, Håvard Senioringeniør +47-22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 (mob) n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Helmersen, Håvard Torp Overingeniør h.t.helmersen@usit.uio.no
Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47-22840054 +47-90911241 (mob) oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Olausson, Mikael Overingeniør mikael.olausson@usit.uio.no
Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 (mob) gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Vortex, Systemarkitektur
Stamnes, Monica Gruppeleder +47-22852503 +47-93889064 (mob) monica.stamnes@usit.uio.no Web, Prosjektledelse, Digitalt læringsmiljø
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java