English version of this page

Gruppe for publiseringsløsninger

Gruppen har ansvaret for å utvikle, vedlikeholde og tilrettelegge en helhetlig løsning for publisering og gjenfinning av informasjon på UiOs nettsted.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35151005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 352410 Vortex, FS m.m.