Tjenester fra Webseksjonen

Tjenester og applikasjoner fra Webseksjonen er en del av USITs tjenestetilbud rettet mot UiOs virksomhetsområder; administrasjon, studier og forskning.

For å ta kontakt med seksjonen, send epost til web-mottak@usit.uio.no.

Rådgivning og utforming i fbm. tjenestekvalitet og brukeropplevelse ved anskaffelse eller utvikling av applikasjoner

Webseksjonen har personer med høy kompetanse innen webteknologi, programmering, systemarkitektur, integrasjoner og brukskvalitet. Dette er kompetanse som primært inngår i applikasjonsutvikling og tjenesteleveransene til seksjonen beskrevet under. Utad tilbyr seksjonen rådgivning rundt tjenestekvalitet og brukeropplevlse. Hvis du har behov for rådgivning rundt tjenestekvalitet eller brukeropplevelse ved anskaffelse eller utvikling av applikasjoner så ta gjerne kontakt. Les mer om rådgivning.

Nettsteder

Etablering og forvaltning av nettsteder

Seksjonen tilbyr miljøer på UiO å etablere helt nye nettsteder. I prosessen utarbeider vi bl.a. forslag til informasjonsarkitektur og et overordnet interaksjonsdesign for nettstedet. Innenfor gitte betingelser, kan grafisk utforming av nettstedet gjøres av et eksternt designbyrå for de miljøene som har unntak fra UiOs visuelle profil.

Webseksjonen har også ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av UiOs nettsteder for fakulteter, institutter og sentre. Seksjonen følger opp utviklingsønsker og brukerstøtte knyttet til publiseringsløsningen Vortex.  Les mer om etablering og forvaltning av nettsteder

Studie- og undervisningsinformasjon på nett

Seksjonen utvikler og forvalter en rekke skreddersydde løsninger for UiOs studietilbud og undervisningsinformasjon på nett. Det finnes et stort malverk og løsninger til støtte for presentasjon av studieprogrammer og studieretninger, emnebeskrivelser, semestersider, utvekslingsavtaler, koblinger til Felles studentsystem og timeplansløsning for presentasjon av tid og sted for undervisning og eksamen, deling av undervisningsressurser, automatisk forelesningsvideo på nett m.m. Seksjonen har også et eget apparat for oppfølging av rutiner og årshjul knyttet til bl.a. oppretting av nye semestermapper, formidling av opptak til enkeltemner m.m..

Forskning og formidling på nett

Seksjonen utvikler og forvalter skreddersydde løsninger for forskningsformidling og forskningsprosjekter, forskningsgrupper og forskningsnettverk. Gjennom UiOs nettsted og egne nettsteder legges det bl.a. til rette en arbeidsflate for samhandling i prosjekter og grupper, koblinger mellom personer og prosjekter, uthenting av publikasjoner registrert i Cristin for presentasjon på personer og enheters egne sider m.m..

Administrasjon på nett

Gjennom forvaltningen av UiOs nettsted legges det til rette for en arbeidsplattform for samhandling i diverse nettverk og grupperinger. Det er utviklet generelle løsninger som egner seg godt for møteagenda og referater, arrangementer og konferanser o.l. Det er utviklet godkjenningsrutiner til bruk for bl.a. for HMS-informasjon på nettstedet og ellers en rekke nyttig funksjonalitet til bruk i prosjekter og andre samarbeidskonstellasjoner.

Plattform for publisering, samhandling, dokumentdeling og gjenfinning av informasjon på nett

Forvaltning, integrasjoner og basisutvikling av publiseringsrammeverk og støttesystemer

Seksjonen forvalter integrasjoner og løsninger knyttet til publisering, samhandling, dokumentdeling og gjenfinning av informasjon på nett. Basisutviklingen i dette består i utvikling og forvaltning av kjernefunksjonalitet i publiseringsrammeverket Vortex, utvikling og forvaltning av søk, forvaltning av plattform for video og lyd, forvaltning og utvikling av integrasjonspunkt for kobling til nærliggende systemer for UiOs nettsted

Vortex er et verktøy for å produsere og forvalte innhold knyttet til et nettsted. Systemet gjør det mulig å publisere dokumenter, bilder, video og lyd, styre rettigheter for tilgang til innhold, gi innhold et grafisk utseende i tråd med en designprofil, tilrettelegge menynavigasjon på en konsistent måte m.m.

Søketjenesten ved UiO tilbyr søk i UiOs nettsider, samt søk etter adresser, telefonnumre og e-postadresser til personer og enheter ved UiO.

Webstatistikk og analyse

I tillegg til redaksjonell støtte i publiseringsrammeverket, Vortex, tilbyr vi støtte for avanserte analysemuligheter i dedikerte webstatistikk-verktøy. Les mer om webstatistikk ved UiO

Personlige portaler

For ansatte

UiOs personlige ansattportal skal bidra til en god og effektiv arbeidshverdag for UiOs ansatte. I portalen har vi bl.a. samlet relevante verktøy og tjenester for den enkelte, nyheter og arrangementer fra sine enheter, faglærertimeplan for vitenskapelig ansatte og lenker til forskningprosjekter/grupper m.m. Les mer om UiOs for-ansatte sider

For studenter

Seksjonen utvikler en min side for studenter. Løsningen inneholder en oversikt over de studieprogram og emner man er oppmeldt i, beskjeder fra disse programmet og emnene og en kalender med studentens undervisningsaktiviteter.

Datainnsamling

Plattform for generell datainnsamling på nett

Seksjonen tilbyr et verktøy for å utforme og administrere datainnsamling ved hjelp av skjemaer på nettet kalt Nettskjema. Alle brukere ved UiO kan lage og administrere sine egne datainnsamlinger, for eksempel spørreundersøkelser, datainnhenting til forskning eller påmelding til konferanser. Nettskjema tilbyr også innsamling av sensitive forskningsdata med lagring på sikker server. Les mer om Nettskjema

Utvikling av funksjonalitet for datainnsamling (hovedsaklig forskning)

Seksjonen mottar behov og videreutvikler funksjonalitet i Nettskjema for å imøtekomme udekte behov i datainnsamlingen ved UiO. Av kapasitetshensyn er dette et tilbud som primært retter seg mot udekte behov i forskningen ved UiO.

Utvikling av mobilapplikasjoner for datainnsamling i forskning

Webseksjonen utvikler mobilapplikasjoner til bruk i datainnsamling for forskningsmiljøer. Gjennom bruk av mobilapplikasjoner kan det tilrettelegges for datainnsamling som tidligere var tungvindt eller umulig, eksempelvis kan man nå måle aktivitetsnivået til en person gjennom knytning til f.eks en pulsmåler isteden for å spørre om aktivitetsnivået gjennom et tradisjonelt spørreskjema. Hvis du sitter med behov for støtte til datainnsamling i din forskning så ta gjerne kontakt med seksjonen for å få vite mer om hva vi kan bidra med.

Mer informasjon om tjenestetilbudet og prismodell for datainnsamling

Utvikling og forvaltning av kobling til TSD

Det er gjennom nettskjema utviklet løsning for datainnsamling av sensitive forskningsdata med lagring på sikker server. Les mer om Nettskjema og sensitive data.

Veiledning i datainnsamling

Hvis du har behov for veiledning i ved bruk av nettskjema, mobilapplikasjoner eller datainnsamling generelt så ta kontakt.

Diverse administrative tjenester

Oversikt over programvare

Informasjon om all programvare, avtaler, tilpasning og nedlasting av programvare som Universitetet i Oslo har i forhold til mac og windows finnes i programvaredatabasen. Les mer om programvare ved UiO

Oversikt over applikasjoner med personopplysninger

Tjenesten leveres til personvernombudet ved UiO og brukes for registrering av alle typer administrative behandlinger med personopplysninger ved universitetet. Les mer om behandling av personopplysninger

Betalingsformidling via web (e-pay)

Epay er en enkel nettbutikk integrert med Universitetets regnskapssystem. Tjenesten brukes bl.a. til å ta betalt for konferanser, seminarer og bøker. Studentene betaler for utskrift vha. denne tjenesten. Tjenesten driftes og utvikles på oppdrag fra Regnskapsseksjonen. Les mer om Epay.

Publisert 1. mars 2017 11:16 - Sist endret 2. mai 2022 17:07