Rådgivning i fbm. tjenestekvalitet og brukeropplevelse ved anskaffelse eller utvikling av applikasjoner

I Webseksjonen jobber vi til daglig med utforming og foredling av flere applikasjoner for å løse UiOs behov på en hensiktsmessig måte. Vi har ansatte med høy kompetanse på webteknologi, systemarkitektur, brukskvalitet m.m. Vi har god oversikt over hvilke løsninger som er i bruk ved miljøer på UiO.

Hvis ditt miljø har behov for rådgivning rundt tjenestekvalitet og brukeropplevelse for å løse et behov eller trenger rådgivning ved anskaffelse av en applikasjon så ta kontakt med oss for en prat.

Vi bistår med:

  • Rådgivning på hvordan vi kan løse ditt behov innfor eksisterende tjenester på UiO
  • Veiledning i videre prosess enten det gjelder teknologi- og verktøyvalg, utforming av brukscenarioer og brukergrensesnitt, rammeavtaler ved bruk av underleverandører m.m.
Publisert 11. mars 2013 12:50 - Sist endret 28. feb. 2017 10:07