Vortex scripting

Hvordan skrive scripts som publiserer artikler til vortex og oppretter mapper ved hjelp av scriptsspråket Ruby og vanlige programbiblioteker. 

Hello World

Dette scriptet publiserer en artikkel i Vortex. 

For å kjøre dette scriptet må man sette omgivelsesvariablene DAVUSER og DAVPASS. Det anbefales

Lagring av passord i passordbasen på OSX

Dette scriptet gjør det samme, men på en Mac med OS X vil passordet til serveren bli lagret kryptert i passordbasen keychain, så man slipper å taste det inn neste gang man kjører scriptet.  

Forenkling av scriptet

Dette scriptet gjør også det samme som scriptet over, men her er benyttes biblioteket 'vortex_utils', som legger inn en utvidelse i så kall på Net::DAV.new() også ber bruker om å taste inn passordet. På OSX lagres passordet i passordbasen til OSX.

I tillegg får man tilgang til metoden publish(url) som setter publisert datoen i vortex til dagens dato.

Av Thomas Flemming
Publisert 1. jan. 2013 20:57 - Sist endret 1. mars 2021 11:53