Petter Haugen Andersen

Overingeniør - Gruppe for brukeropplevelse
Bilde av Petter Haugen Andersen
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

  • Interaksjonsdesign

Bakgrunn

  • Bachelorgrad i informatikk: Design, bruk, interaksjon (UiO)
  • Bachelorgrad i musikkteknologi (NTNU)
Emneord: Brukergrensesnitt, Interaksjonsdesign
Publisert 15. mai 2019 07:53 - Sist endret 16. mai 2019 12:10