UX-bloggen

Spiker i nålepute
Publisert 2. sep. 2019 15:11

Det er mye å huske på når man skriver for web. Jeg har samlet en bunke nyttige tips for de som vil bli flinkere til å lage websider som er tilgjengelige for flere.

Publisert 7. nov. 2018 10:26

Teikning kan brukast for å beskrive eit tema, oppsummere eit poeng, konkretisere tankemønster eller skape felles forståing. Når vi teiknar i lag med andre må vi saman bli einige om detaljane, og på denne måten skapar vi felles forståelse for det som skal lagast umiddelbart. Lær om kvifor teikning er bra og korleis du kan komme i gang med å teikne!

Illustrasjonsbilde
Publisert 8. nov. 2017 09:51

Mens det mer kjente begrepet «brainstorming» handler om å idemyldre og få frem et stort antall ideer, så handler «gamestorming» om å generere ideer, undersøke ideene og komme til en konklusjon. I dette innlegget viser vi hvordan vi har brukt gamestorming i en workshop for å få en bedre forståelse av blant annet hvem målgruppen er.

Tegneblokk med håndtegning av et brukergrensesnitt

UX-bloggen

En blogg for deg som er interessert i gode brukeropplevelser, tips og triks, nyttige UX-verktøy og erfaringer fra prosjekter vi i Gruppe for Brukeropplevelse arbeider med.