Alle mann på dekk!

Det stilles stadig høyere krav og forventninger til at digitale tjenester skal være tilgjengelige for alle. I denne artikkelen vil jeg skrive litt om hvorfor vi alle må fokusere på universell utforming og samarbeide for å sikre dette. For en ting er sikkert – ingen av oss kommer i mål alene.

Illustrasjon som viser rollene utvikler, grafisk designer, interaksjonsdesigner, innholdsprodusent og den ukjente universell utforming.

Illustrasjon: Ida Marie Solås

Hvorfor må vi lage tilgjengelige tjenester?

Det er mange gode grunner til å sørge for at digitale tjenester følger krav om universell utforming. Det viktigste er at tjenesten blir tilgjengelig for de som trenger det, men den blir samtidig bedre og mer brukervennlig for alle andre.

Å sørge for at en tekst har god lesbarhet gagner ikke bare de svaksynte. Å jobbe med innhold, tekst og språk er noe alle drar nytte av, ikke bare de som har et annet morsmål eller lese- og skrivevansker. Teksting av videoer er noe mange bruker, selv om de kan høre. En digital tjeneste skal være tilgjengelig for alle, selv med ulike utgangspunkt. Og heldigvis vil norsk lovverk bidra til at dette får mer fokus og blir enda bedre fremover.

Men, hvordan får vi det til?

Det enkle svaret er at vi må følge prinsippene og kriteriene i WCAG, i tillegg til EUs nye webdirektiv som blir innført innen kort tid. Allikevel er det kanskje ikke fullt så enkelt. Med det sikter jeg mer til hvordan vi jobber med universell utforming, fremfor enkelte kriterier. 

Bak en digital tjeneste skjuler det seg mye innsats fra forskjellige fagområder. Det er backend- og frontend-utviklere, grafiske designere, interaksjonsdesignere og innholdsprodusenter. Og mange flere eksperter innenfor sine fagområder. Hvor passer så universell utforming inn i dette?

Mitt inntrykk er ikke at det står på viljen eller ønsket om å gjøre digitale tjenester tilgjengelige. Universell utforming er fortsatt litt nytt og det er lett å bli usikker på hva som er riktig måte å gjøre det på. I tillegg har man kanskje ikke så mye tid til å lære seg mer, sette seg inn i det og fokusere på det i hverdagen sin.

På sikt kommer dette inn som en ferdighet som sitter i fingertuppene. Som vi aktivt jobber med uten å tenke så mye over det. Men frem til vi kommer dit kan det se ut til at det hovedsakelig vil være noen. Noen som har fått et godt nok grep om hva som må til og som «maser» litt på resten.

For det er ikke like enkelt for innholdsprodusenten å se om koden er riktig universelt utformet. Eller for designeren å skrive gode artikler med tydelige titler, enkelt innhold og lenker. Eller for utvikleren å tenke på designgrepene som bør gjøres for å gjøre de forskjellige elementene tydeligere. Dette er jo forskjellige fagfelt. Og universell utforming er ikke nødvendigvis et eget fagfelt, men faller innenfor alle disse. Derfor må vi jobbe sammen for å dra dette i land.

Illustrasjon som viser at universell utforming må legges til i de forskjellige fagfeltene
Illustrasjon: Ida Marie Solås

Noen kritiske punker for å lykkes

Miriam Eileen Nes Begnum har skrevet doktorgrad om universell utforming av IKT. Der kommer hun frem til noen kritiske punkter for at et prosjekt skal lykkes med universell utforming (pdf). Punktene i første steg er forenklet gjengitt her:

 1. Felles forståelse i prosjektet og ledelsen.
 2. Teamet har minst en som er entusiastisk om universell utforming.
 3. Teamet har ressursene som trengs for å sørge for at man oppfyller kravene.
 4. Teamet har relevant kompetanse og erfaring, innenfor koding, interaksjonsdesign, innhold og visuelt design.
 5. Perspektiver om universell utforming er integrert i alle prosjektaktiviteter.
 6. Tidlig og kontinuerlig evaluering av universell utforming.
 7. Omfavne tverrfaglig arbeid og åpne diskusjoner.

Om du vil lese mer om Begnums forskning kan du se Bufdir sin artikkel om doktograden eller doktorgraden i sin helhet hos NTNU.

UU-uka

Så vil jeg gjerne fortelle litt om noe vi gjør på Universitetet i Oslo, nemlig UU-uka. Det er et av tiltakene som blir gjennomført for å øke kunnskap, engasjere og jobbe sammen med universell utforming. Vi setter av en hel uke, og jobber engasjert og intenst med universell utforming på UiO sine tjenester, sist gjennomført (i digital form) nå i november. 

Uken sparkes i gang med foredrag og lyntaler om universell utforming, og hvordan både vi og eksterne jobber med UU. Deretter blir deltakerne delt inn i grupper som jobber med ulike utfordringer over de neste tre dagene. I år var det fire oppgaver på planen:

 1. UU-evaluering av UiO sine tjenester
 2. Automatisk UU-sjekk av innhold som lages i Vortex CMS og Nettskjema. 
 3. Undertekster på lesebegrensede videoer i Vortex CMS
 4. Autoteksting av video (og lyd) – konsept og teknisk løsningsforslag inkludert estimater i Vortex CMS og Nettskjema

På fredag ble uken avsluttet med gjennomgang og demoer av hva som var gjort de siste dagene. Det blir gjort flere funn i UU-evalueringene hvor mange av dem allerede er tatt tak i – og flere er fikset i prod. Både på designet, i koden og i innholdet. Det ble vist demo i både Vortex og Nettskjema av en automatisk sjekk av UU (som fungerte!), live autoteksting av video, og mer research ble gjort om mulige løsninger for teksting av lesebegrensede videoer. Og alt dette er resultatet av samarbeid over bare tre dager!

Vi finner bedre løsninger sammen!

Jeg tror vel at poenget mitt har kommet ganske godt frem. Vi må jobbe sammen. Desto flere som har kunnskap og engasjement, desto lenger kommer vi. Når flere blir med, følger det med enda flere perspektiver. Jeg skal innrømme at det så klart også kan skape utfordringer. Og jeg skal innrømme at det ikke alltid er enkelt. Men resultatet blir også veldig bra til slutt. For en ting er sikkert. For å komme helt i mål – må alle være med!

Av Ida Marie Solås
Publisert 4. des. 2020 07:38 - Sist endret 4. des. 2020 07:38
Tegneblokk med håndtegning av et brukergrensesnitt

UX-bloggen

En blogg for deg som er interessert i gode brukeropplevelser, tips og triks, nyttige UX-verktøy og erfaringer fra prosjekter vi i Gruppe for Brukeropplevelse arbeider med.