Om UX-bloggen

UX-bloggen skrives av ansatte i Gruppe for Brukeropplevelse ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT), UiO.  Vi er over gjennomsnittet glade i sømløse brukeropplevelser, og har som mål å utvikle intuitive produkter som lar brukerne utforske uten å måtte tenke. 

Gjennom bloggen ønsker vi å dele vår entusiasme for faget gjennom innlegg om ulike UX-relaterte tema, innlegg om tips og triks til hvordan du kan gå frem for å lage mer brukervennlige løsninger, og innlegg der vi deler egne erfaringer knyttet til utvikling av spesifikke tjenester, fra behovsanalyse til ferdigstilt produkt. Vi ønsker også andre UX-entusiaster velkomne til å skrive gjesteinnlegg.

I tillegg til bloggen arrangerer Gruppe for Brukeropplevelse også UX-forum. Arrangement for de ulike foraene publiseres fortløpende i USIT sin forum-feed.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er temaer du er interessert i å lese om, om du ønsker å skrive et innlegg for oss eller om du har spørsmål!

Publisert 1. feb. 2017 13:44 - Sist endret 5. juni 2020 18:12
Tegneblokk med håndtegning av et brukergrensesnitt

UX-bloggen

En blogg for deg som er interessert i gode brukeropplevelser, tips og triks, nyttige UX-verktøy og erfaringer fra prosjekter vi i Gruppe for Brukeropplevelse arbeider med.