English version of this page

Gruppe for brukeropplevelse

Gruppen har ansvaret for at Webseksjonens tjenester oppleves som brukervennlige, attraktive og moderne. Vi har spesialister på bl.a. UX-design, frontendprogrammering, og universell utforming.  

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35151010 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 352420 Vortex, FS m.m.