English version of this page

Gruppe for brukeropplevelse (UX)

Gruppen har ansvaret for at Webseksjonens tjenester oppleves som brukervennlige, attraktive og moderne. Vi har spesialister på bl.a. interaksjonsdesign, frontendprogrammering, prosjektledelse og universell utforming.  

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo