English version of this page

Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner (WAPP)

Gruppe for webapplikasjoner har ansvar for å utvikle og tilrettelegge informasjonstjenester på nettstedet til Universitetet. Dette omfatter både tekniske og organisatoriske løsninger for produksjon og administrering av tjenestene.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 352430